Resultat de la recerca

Tornar

OBJECTIUS
I. Balears 15 Ago, 2016

MÒDULI:1. Conocer e identificar las inteligencias múltiples como herramienta factible para reflexionar sobre el valor de la persona en la acción educativa  y educar respetando las potencialidades del ser humano, teniendo en cuenta sus diferencias individuales como aspecto básico para un desarrollo adecuado.2. Aprender a mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos aplicando la teoría de las Inteligencias Múltiples. MÒDULII:1.    Contribuir a la difusión de las Inteligencias Múltiples como medida de atención a la diversidad en las aulas y a la educación integral del alumnado. 2.    Aprender a mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos aplicando la práctica de las Inteligencias Múltiples.

Històric
CONTINGUTS
I. Balears 15 Ago, 2016

MÒDULI:- Definición de Inteligencia y Tipos de inteligencia.- Las inteligencias múltiples de Garner. MÒDULII:- Evaluación de las Inteligencias Múltiples.- Aplicaciones educativas de las inteligencias múltiples.

Històric
OBJECTIUS
I. Balears 08 Ago, 2016

- Identificar i utilitzar eines que ofereixen aquestes plataformes per a l'administració i cursos online. - Identificar característiques i elements del disseny d'un ambient virtual d'aprenentatge (objectius, metodologia i avaluació). - Instal·lació d'un entorn de prova. - Configurar els paràmetres generals del Moodle. - Crear cursos i assignar alumnes al curs. - Identificar i utilitzar les eines per publicar informació. - Identificar els recursos que ofereix per proposar activitats.

Històric
CONTINGUTS
I. Balears 08 Ago, 2016

MÒDUL I:1. Introducció als sistemes de gestió de continguts online (LCMS).2. Característiques i aplicacions dels sistemes LCMS.3. El Moodle. Visió general i característiques.4. Instal·lació i configuració d'un curs.5. Administració bàsica de la plataforma. MÒDUL II:6. Organització i elements dels cursos.7. Gestió de continguts.8. Fòrums.9. Xats.10. Les tasques.11. Gestió dels qüestionaris.

Històric
PROCÉS DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS - 2016
I. Balears 08 Ago, 2016

PROCÉS DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS - 2016   NOVETAT: Resolució de nomenament de directors de centres docents públics (FASE DE CONCURS) NOVETAT: Resolució de nomenament de directors de centres docents públics (FASE DE RENOVACIÓ) NOVETAT:Candidata seleccionada al càrrec de director del CEIP Ses Planes NOVETAT:  Resolució de nomenament de directors de centres docents públics (NOMENAMENT EXTRAORDINARI)

Històric
TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ PELS INTERINS AMB PLAÇA ADJUDICADA
I. Balears 04 Ago, 2016

S'ha activat, al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ, el tràmit d'informació prèvia a la presa de possessió.S'ha de realitzar abnas del 31 d'agost, per tal que dia 1 de setembre formalitzar la presa de possessió al centre adjudicat.Recordau que tot el personal interí a qui s'ha adjudicat una plaça ha de fer el tràmit obligatòriament, abans de formalitzar la presa de possessió al centre. 

Oposicions
INTERINS QUE HAN DE FER EXÀMENS DE SETEMBRE
I. Balears 04 Ago, 2016

INTERINS QUE HAN DE FER EXÀMENS DE SETEMBRE   PELS INTERINS QUE TENIU QUE FER ELS EXÀMENS DE SETEMBRE, RECORDAU que podeu ajornar la vostra presa de possessió si teniu exàmens pendents, abans del 7 de setembre. S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. 

Oposicions
COMISSIONS DE SERVEI EN L´EXTERIOR. LLISTAT D´ADJUDICACIONS
I. Balears 02 Ago, 2016

COMISSIONS DE SERVEI EN L'EXTERIOR. LLISTAT D'ADJUDICACIONS     Llistats de places adjudicades de mestres i professors en comissió de serveis en l'exterior.

Històric
CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA
I. Balears 02 Ago, 2016

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA   El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa dels mèrits, és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

Històric
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ! DISPONIBLE/NO DISPONIBLE
I. Balears 02 Ago, 2016

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ! DISPONIBLE/NO DISPONIBLE     S'han activat el PORTAL DOCENT DE l'INTERI   1-     Per a consultar la posició a les borses d'interins. 2-     Fer el tràmit telemàtic per CANVIAR LA SITUACIÓ DE DISPONIBILITAT.   Podeu accedir al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ a través del següent enllaç: http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304    

Oposicions
AVUI A LA MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA
I. Balears 29 Jul, 2016

AVUI A LA MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA   En referència a la percepció de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal (IT) pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat, avui, a la Mesa General de Funció Pública, s’ha arribat a un acord per formar un grup de treball dels diferents àmbits públics perquè estudiï les situacions d’incapacitat temporal; posteriorment, les conclusions i propostes d’aquest grup de treball es negociaran en les diferents meses sectorials, entre les quals es troba la d’Educació.   Aquí vos deixam l'acord signat avui.

Històric
LES OFICINES D’ANPE ROMANDRAN TANCADES DURANT EL MES D’AGOST
I. Balears 28 Jul, 2016

LES OFICINES D’ANPE ROMANDRAN TANCADES DURANT EL MES D’AGOST   Si teniu qualque consulta durant aquest període envieu-la a: info@anpe-balears.org o consulteu la web i el facebook d’ANPE   Per temes de cursos formacio@anpe-balears.org     Que tengueu bon estiu!

Històric
ATENCIÓ INTERINS! LLISTA DEFINITIVA D’AJUDICACIONS I DARRERES INFORMACIONS
I. Balears 27 Jul, 2016
historico

ATENCIÓ INTERINS! LLISTA DEFINITIVA D’AJUDICACIONS I DARRERES INFORMACIONS   Aquí teniu la llista definitiva d’ajudicacions! Recordau que:   -      Aquells que heu tret plaça al Juliol, heu de realitzar el tràmit telemàtic Previ de Presa de Possessió abans de l'1 de setembre (estarà disponible des de l’1 al 31 d’agost). Per completar la pressa de possessió vos heu de presentar al vostre centre l’1 de setembre, per tal de fer efectiva la presa de possessió.   -      Per la resta d’interins, també s’obrirà el tràmit telemàtic on podeu canviar la vostra situació de disponible o no disponible.   Penjarem els enllaços en aquests tràmits més endavant a la nostra web i al nostre Facebook.

Oposicions
MESA SECTORIAL REVISIÓ ACORD MARC I INSPECCIÓ EDUCATIVA
I. Balears 27 Jul, 2016
historico

MESA SECTORIAL REVISIÓ ACORD MARC   Ja fa 10 mesos que des d’ANPE vàrem signar l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic. Per aquest motiu ens hem segut, per tal de fer un seguiment dels punts de l’acord que s’han complot i dels que estam en procés.   El més destacable del compliment d’aquest Acord és:   Increment de la plantilla d’inspectors i convocatòria d’oposicions.Acord de substitució immediata de les baixes de professorat.El mes de setembre de 2016 tot el personal docent, tant els funcionaris de carrera com els interins, cobraran els sexennis així com la paga extraordinària de 2012, de la qual s’ha abonat el 12,5 % el primer semestre de 2016 i la resta, fins a arribar al 100 %, es cobrarà com a màxim el gener de 2017.L’Acord preveu un increment de 375 places de professors. El curs 2015-2016 finalment hi ha hagut 394 docents més que el curs 2014-2015, 120 docents més que el curs 2011-2012 (el curs anterior a les retallades). Creació per decret del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ccordinat per la Mesa Sectorial.Revisió i aprovació dels criteris d’elaboració de les plantilles dels centres educatius (educació infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, EOEP, EAP i ensenyaments de règim especial).L’Acord fixa una baixada d’hores lectives per als professors de secundària, FP i EPA per al curs 2016-2017 de 20 a 19 hores setmanals.Els ajuts de menjador s’han incrementat el curs 2015-2016, en què han passat de 900.000 euros a 1.100.000 euros.   En aquest sentit hem recordat i exigit a l’Administració la negociació inmediata de qüestions pendents com:   La reducció de tres hores lectives en relació als professors més grans de 55 anys, al llarg de 2016.La percepció de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal (IT) pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat. Recentment, en la Mesa General de Funció Pública s’ha arribat a un acord per formar un grup de treball dels diferents àmbits públics perquè estudiï les situacions d’incapacitat temporal; posteriorment, les conclusions i propostes d’aquest grup de treball es negociaran en les diferents meses sectorials, entre les quals es troba la d’Educació.També volem un model lingüístic escolar a partir del Decret de mínims, amb una mesa d’experts on se determini una distribució equilibrada de les tres llengües.La possibilitat de pagar i puntuar l’estiu dels funcionaris interins per aquells que treballin d’una manera ininterrompuda tot el curs escolar.La intenció d’avançar el cobrament dels complements de tutoria i cap de departamento si fos posible.   Amb tot això la COnselleria d’Educació ens durà una proposta al mes de setembre. ·         Respecte a les ràtios, el director general de Planificació ens ha explicat la situació, rebaixant a 4t d’educació infantil (infants de 3 anys) a 20 alumnes. A més, s’ha treballat per mantenir tots els grups de tots els nivells amb aquestes ràtios màximes: 20 alumnes a infantil (4t EI), 25 a primària, 30 a ESO i FP, i 35 a batxillerat. Actualment, la ràtio establerta per normativa estatal és de 25 alumnes per grup a educació infantil, ampliable a 28 alumnes per grup per necessitats d’escolarització. El curs 2016-2017, aplicant el compromís de l’Acord, s’ha aconseguit una ràtio mitjana de 18,24 alumnes per grup a 4t d’infantil (el curs 2015-2016 va ser de 21,4). Això suposa que un 82 % del total de centres tenen menys de 22 alumnes per aula a 4t d’educació infantil i un 99 %, menys de 25. En total s’han enviat 45 mestres d’EI i 15 mestres de PRI, amb la possibilitat d’enviar encara més quan al setembre es tanqui el procés de matriculació d’alumnes.   MESA SECTORIAL INSPECCIÓ   Respecte a la Mesa sectorial d’Inspecció Educativa, ens han informat que es convoca un concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció educativa durant 1 any, prorrogable a 2 anys. Hi ha 5 places a Mallorca i 1 a Menorca, i la manera de provissió será amb un barem de mèrits com determina el Reial Decret estatal que regeix l’accés a la funció pública per a la Inspecció Educativa. La convocatoria es penjara a la web de la Conselleria d’Educació el 2 d’Agost.

Històric
DECRET QUE REGULA L´ENSENYAMENT DE I EN LLENGÜES ESTRANGERES
I. Balears 27 Jul, 2016

DECRET QUE REGULA L'ENSENYAMENT DE I EN LLENGÜES ESTRANGERES ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS   El Consell de Govern va aprovar el 22 de juliol el Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (en endavant, Decret de llengües estrangeres).

Històric
CURS OFICIAL DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EQUIVALENT
I. Balears 27 Jul, 2016

CURS OFICIAL DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EQUIVALENT   Aquesta formació s’exigeix a aquelles persones que tenen una titulació equivalent a efectes de docència als ensenyaments de formació professional i que volen exercir aquesta docència, però no poden realitzar els estudis de Màster de formació del professorat.

Històric
ATENCIÓ! INFORMACIÓ PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT
I. Balears 26 Jul, 2016

ATENCIÓ! INFORMACIÓ  PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU     Les funcionàries interines amb vacant adjudicada aquest mes de juliol podeu demanar la renúncia justificada amb/o sense reserva de plaça mitjançant un expos/sol·licit que heu de registrar a la Conselleria d’Educació.   En aquest cas, si reservau la plaça, aquesta s’ha d’oferir en el procés d’adjudicació de substitucions corresponent a partir del setembre. El nou aspirant al qual se li adjudiqui la plaça hi romandrà mentre es mantingui la causa que va donar lloc a la reserva. La plaça es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.            1. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de part abans del 31 d’agost podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça i ajornar la pressa de possessió fins que acabi el permís de maternitat (aportant el llibre de família i baixa maternal). Després heu de prendre possessió de la plaça, i després acabar de gaudir de la resta de permisos que vos pertoquin.            2. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de després de l’1 de setembre, heu de prendre possessió i quan arribi el moment de gaudir del permís de part podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça.     El temps d’ajornament de la pressa de possessió computarà a efecte de serveis prestats i d’experiència docent, quan el motiu és per maternitat, paternitat, adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu i gaudint de la prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural. Llegiu bé els BOIBs.     Per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, el funcionari interí o l’aspirant ho ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits habilitants en els terminis establerts en l’apartat 3 de la base quinzena.   A més, heu de tenir present que teniu dues ajudes econòmiques disponibles:   -Una de 38 euros mensuals del fons social de la Conselleria d’Educació. -Una ajuda de 100 euros mensuals durant 3 anys de l’Estat.     Per gestionar tots els permisos que podeu gaudir i les prestacions que teniu vos recomanam que vengue a la nostra seu.

Oposicions
MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS
I. Balears 22 Jul, 2016
historico

MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS I RELACIÓ DE LES 5 PLACES ELIMINADES DEL PROCÉS TELEMÀTIC   Per a informació de tots, la Conselleria d’Educació ha penjat una modificació de la llista definitiva d’interins admesos i exclosos, que inclou les reclamacions i recursos fetes per interins que varen reclamar i no varen veure les modificacions que pertocaven a la llista anterior.     Així, vos penjam l’enllaç als següents documents:   a) Modificació de les llistes definitives dels aspirants a funcionaris interins d'admesos i exclosos. b) Les 5 places eliminades del procés d'adjudicació.     Finalment vos recordam que avui dematí, la Conselleria d’Educació manté la intenció de publicar el resultat amb l’adjudicació provisional de les places pels funcionaris interins, al voltant de les 15 h. Vos avisarem de seguida que rebem la informació! 

Oposicions
PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS
I. Balears 22 Jul, 2016
historico

PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS     Ja teniu el llistat d’adjudicació disponible a la web de la Conselleria d’Educació.   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació:   1.    Places del cos de mestres. 2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari. 3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional 4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny     Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES durant el primer trimestre escolar del curs 2016/17.   Vos recordam que dilluns i dimarts de 10 a 13h obrirem la seu per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El plaç de reclamacions será del 23 al 26 de juliol i el 27 de juliol sortirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3550 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 700 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)

Oposicions
INSTRUCCIONS PER A L´ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS
I. Balears 19 Jul, 2016

INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS   En els fitxers adjunts trobareu les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2016-17.

Històric
OFERTA FORMATIVA ADULTS 2016-2017
I. Balears 19 Jul, 2016

OFERTA FORMATIVA ADULTS 2016-2017   CALENDARI PER AL PROCÉS D’ADMISSIÓ I DE MATRICULACIÓ PER AL CURS 2016-2017   SETEMBRE 2016 · Del 5 al 13: matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes. · Del 14 al 27: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes. FEBRER 2017    · Del 13 al 17: matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

Històric
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES.Del 18 al 21 de juliol.
I. Balears 18 Jul, 2016
historico

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES El segon tràmit telemàtic que durarà del 18 al 21 de juliol. Com a consideracions importants:  a) Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre:  1.    Places del cos de mestres.2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari.3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos i encara que ordenem les places com volguem, al final, el programa les ordenarà totes seguint aquest criteri. b) Totes les places que s’adjudiquen al mes de Juliol són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: T (Pacte): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Es cobra i puntua durant 2 anys (fins a 31 d’Agost de 2018).  V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 9 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny). Teniu un total de 3554 places (990 places del cos de mestres, 1910 de la resta de cossos i 654 mitges jornades places) de les quals 1350 seran de pacte d’estabilitat (2 anys). El pla de millora suposa 349 places (amb el perfil 177), voluntàries i amb el compromís d’apuntar-vos després al curs de formació del CEP que se vos informi al perfil de la plaça. Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres. Hi ha places amb dues i qualcuna amb tres funcions.   c) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim. Solen fer feina més de 900 interins fent aquestes substitucions anualment. En aquest punt vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.  d) Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu possar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de: d.1) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR). d.2) Si feis el tràmit:  -Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).-Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR). -Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR). e) Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.  Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost. Teniu un exemple de tràmit telemàtic al nostre facebook! www.facebook.com/anpebalears/  

Oposicions
CURSOS GRATUÏTS D´ANGLÈS DEL NIVELL B2 I C1 PER AL PROFESSORAT
I. Balears 15 Jul, 2016

CURSOS GRATUÏTS D'ANGLÈS DEL NIVELL B2 I C1 PER AL PROFESSORAT   Ampliació de la Resolució i nou termini de matrícula.

Històric
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016
I. Balears 15 Jul, 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Documentació necessària per l'opositor.

Destinacions provisionals
MESA SECTORIAL DE DIJOUS 14 DE JULIOLPlaces de pacte i descongelació sexennis
I. Balears 14 Jul, 2016
historico

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 14 DE JULIOL   1. S’han aprovat les actes anteriors. 2. Davant la proposta de places vacants, de pacte, pel Pla de Millora i perfilament en B2, des d’ANPE hem expressat que globalment estam d’acord amb aquesta proposta, ja que ens presenten un total de 3556 places que respecten el pacte d’estabilitat signat així com un barem que s’adapti a les necessitats actuals, sense sofrir modificacions significatives, per donar estabilitat als docents interins i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar. Recordar que aquest pacte ha protegit amb contracte, sou i puntuació dels canvis normatius que han afectat o puguin afectar els docents de determinades especialitats, assegurant que 1350 interins puntuïn i cobrin durant 2 anys passi el que passi. Trobam que el pacte, és equilibrat i ben dissenyat, compatible amb la futura oferta pública de places i dona estabilitat pels alumnes i docents, la qual cosa repercuteix positivament en la qualitat educativa. A més, el pacte garanteix que l’experiència docent sigui clau a l’hora d’establir l’adjudicació d’una plaça, aquest, és el vertader èxit fruit de les negociacions. A més, un interí de pacte desplaçat no podrà desplaçar a un interí de vacant que tengui major puntuació que el de pacte, i obliga a l’Administració a haver de garantir un nombre elevat de vacants i a que els interins acabin cobrant l’estiu. -Dit això vos informam que demà divendres es publicaran les llistes definitives d’interins, amb les places vacants actualitzades, les places que són de pacte d’estabilitat (marcades amb una T) i les reservades per persones amb una discapacitat (8 places).   -Explicar que tendreu 990 places del cos de Mestres, 1910 de la resta de cossos i 654 mitges jornades, fent un total de 3554 places vacants pel segon tràmit telemàtic del 18 al 21 de juliol.   -Respecte a les oposicions pareix que el nombre serà major a secundària i resta de cossos que al cos de mestres. També hi ha illes i especialitats amb un nombre elevat d’interins, susceptibles de considerar-se places de pacte, però la distribució d’aquestes estarà repartida per donar una oportunitat a tots aquells que volgueu accedir a una d’elles. Les places de pacte estaran sobre vacants estructurals per tal de fer-lo compatible amb les oposicions i també donar estabilitat als docents.   -El pla de millora suposa 349 places (amb el perfil 177), voluntàries i amb el compromís d’apuntar-vos després al curs de formació del CEP que se vos informi al perfil de la plaça.   -Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres.   -Hi ha places amb dues i qualcuna amb tres funcions. Des d’ANPE consideram que el fet que tenguin dues funcions relacionades (pot ser comprensible, és a dir, una matèria amb el seu suport corresponent) o bé dues funcions lingüístiques (ja que alguns traductors són d’ambdues funcions). Igualment hem demanat que es facin mitges jornades itinerants i que es revisin les places de dubtoses funcions ja que hem de respectar el principi d’igualtat, mèrit i capacitat.   -Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu possar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de: a) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR). b) Si feis el tràmit: -Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR). -Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR). -Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR). Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent. Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost.       3. Respecte dels sexennis, a partir del mes de setembre de 2016 i respectant l’Acord Marc signat els funcionaris i interins veuran descongelats els seus sexennis, i a més, els interins aconseguiran l’equiparació amb els funcionaris. La informació la penjarem més endavant, però vos avançam que al vostre portal del personal els funcionaris de carrera podeu consultar la informació i el nombre d’hores que teniu realitzades. Els interins rebreu informació de la vostra situació quan faceu el tràmit de pressa de possessió. Recordau que s’han de tenir fetes 100 hores homologades per sexennis, sino no cobrareu. Penjarem informació detallada més endavant.     4. Hem demanat una mesa sectorial pel mes de setembre per tractar determinats aspectes a revisar de l’Acord Marc respecte de les ràtios, les 3 hores de reducció dels majors de 55 anys, el cobrament i puntuació de l’estiu dels interins i el tractament de les ITs, entre altres assumptes.

Històric
COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017. Llista definitiva
I. Balears 13 Jul, 2016
historico

COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017   Llista definitiva de les adjudicacions.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017.Llistes definitives
I. Balears 13 Jul, 2016
historico

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017     Llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera i comisions de serveis.

Destinacions provisionals
Dia internacional contra la violència i l'assetjament a l'escola
I. Balears 04 Nov, 2021
5-novembre-_1_

En el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament a l'Escola, ANPE reitera el seu compromís amb la comunitat educativa per erradicar aquesta xacra de la nostra societat

Alumnado Convivència Docents
Concurs de trasllats 2021-2022
I. Balears 03 Nov, 2021
concurs-general-de-trasllats

Obert el tràmit del CGT

Concurs de trasllats
Informació general
I. Balears 14 Mar, 2022

Benvolguts/des afiliats/des,

ANPE Informa
| 52 | 53 | 54 | 55 |
Tornar