Curs de Formació de Riscs laborals per a funcionaris en pràctiques


14 Nov, 2019

CURS DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS PER A FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES
Com a novetat d'enguany, i d'acord a l'article 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, tots els funcionaris en pràctiques heu d'assistir a un curs de formació inicial en riscs laborals.
Aquest curs és d'assistència OBLIGATÒRIA i es realitzarà en els diferents CEPS.
A tal efecte, la conselleria us enviarà un correu al correu electrònic amb tota la informació i el full d'inscripció. Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres ja heu rebut el correu informatiu, la resta de cossos el rebreu a partir del gener del 2020.
Aquest curs és independent del curs de formació del 20h que heu de fer per obtenir l'apte a les pràctiques.