Matricula't als cursos presencials de primers auxilis d'ANPE


14 Feb, 2022

MATRICULA'T ALS CURSOS PRESENCIALS DE PRIMERS AUXILIS D’ANPE!


Des d’ANPE, juntament amb el sindicat SATSE, hem elaborat una sèrie de cursos presencials a totes les illes sobre els primers auxilis i l’ús de la farmaciola escolar als centres educatius, amb la finalitat que els docents puguin tenir estratègies de prevenció i pautes d'actuació per fer front a les diferents casuístiques i/o accidents que es puguin produir al recinte escolar.

El curs serà de caràcter essencialment pràctic, amb l’ús de material de primers auxilis i maniquins per aprendre a realitzar la maniobra de Heimlich, la ressuscitació cardiopulmonar, el tractament de la farmaciola i l’ús del desfibril·lador.

Per realitzar la matrícula, accediu aquí.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!