Mesa Sectorial en el Ministeri sobre els nous temaris


17 Gen, 2018

ANPE exigeix al Ministeri que constitueixi un grup de treball per a l'elaboració dels temaris i un altre grup en paral·lel per treballar sobre les bases d'un nou sistema d'accés.

La Mesa ha estat convocada pel Ministeri per tractar els esborranys dels nous temaris que entraran en vigor en 2020 segons fonts del Ministeri. ANPE considera que hi ha temps suficient per treballar sobre aquests i proposa que es constitueixi un grup de treball per a l'elaboració dels temaris, establint un calendari de reunions periòdiques, en el qual hi hagi un membre, almenys, de cada organització sindical, i que en aquest grup de treball es valori també si seria factible i convenient canviar-los en 2020 o esperar al fet que estigui elaborat un nou sistema d'accés. Per tant, des d'ANPE plantegem que, o bé aquest grup de treball, o bé un altre grup de treball diferent, comenci, de manera paral·lela, a treballar sobre les bases d'un nou sistema d'accés i així els temaris sobre els quals es treballi puguin encaixar bé en les noves propostes.

ANPE considera que l'actual sistema d'accés regulat en el RD 276/2007, amb les modificacions vistes en la Mesa Sectorial, té un caràcter conjuntural a l'espera que el pacte educatiu, sobre el qual s'està treballant al Congrés, porti un nou sistema d'accés.

Des d'ANPE volem un sistema d'accés de futur, que entri en vigor d'aquí cinc anys i que realment comporti un canvi profund, no simples retocs sobre el mateix sistema d'accés vigent, al marge que vagi a haver-hi o no pacte educatiu.

El Ministeri per la seva banda, al·lega que les modificacions del RD 276/2007 continuen amb la seva tramitació i que estan en les últimes fases prèvies a la seva publicació en el BOE.

Sobre la modificació dels temaris, va acordar amb les CCAA que no entrarien en vigor fins a 2020. Estan convençuts de la necessitat de canviar els temaris que són de 1993 i 1996 la pràctica totalitat dels mateixos. Els esborranys de temaris presentats parteixen dels recollits en les ordres de 2011 que van ser derogats quan va haver-hi canvi de Govern. A més, accepten la proposta d'ANPE de constituir un grup de treball i establir un calendari de reunions periòdiques, i caldria començar amb les especialitats dels cossos d'Ensenyaments Mitjans, que serien les que es convocarien en 2020.

D'altra banda, el Ministeri anuncia que, una vegada que tinguin les dades de les Ofertes de Feina Pública de totes les Comunitats Autònomes per 2018, convocaran i es constituirà la comissió de seguiment que ANPE va sol·licitar en la Mesa Sectorial anterior, per avaluar si les CCAA estan en la línia d'anar complint l'Acord d'aquesta Mesa Sectorial que va ser la de reduir en cinc anys la taxa d'interins al 8%.