Resum Mesa Sectorial de dimecres 8 de maig


08 Maig, 2024

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMECRES 8 DE MAIG

A la mesa d'avui dimecres hem tractat els següents punts:

1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors.

2. Aportacions al nou esborrany del Projecte de Decret que estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics a les IB.

3. Proposta de Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2024-2028.

4. Informació sobre el procediment d’acreditació digital docent.

5. Torn obert de paraula.

 

Al primer punt, s’ha aplaçat la lectura i aprovació de les actes anteriors per a la següent Mesa ordinària.

 

Pel que fa al segon punt, referent al Projecte de Decret del règim d’admissió de l’alumnat, ens comenten que s’han afegit dos nous annexos per incloure el barem al Decret. En aquest mateix document s’ha recollit el transport escolar gratuït i les escoletes 0-3.

Des del sindicat hem expressat la nostra postura per optar per un ensenyament que aposti per l’educació pública. Per aquest motiu, hem demanar que es contempli una partida econòmica de cara a futurs pressupostos per potenciar la pública.

Des de la Conselleria ens informen que hi ha una subvenció per a la creació de places de caire públic, en el qual s’està treballant, iniciant-se ja en l’escolarització 0-3. D’igual manera, ens comenten que s’està potenciant la creació de places públiques d’ensenyament 0-3 als ajuntaments, ja que actualment és possible la creació de nous centres a municipis com Palma. No obstant això, estan treballant en una ampliació d’infraestructures als centres actuals per poder disposar d’aquest nivell d’escolarització, a més del compromís de què no es construirà cap centre nou que no disposi d’aquest nivell.

 

Quant el tercer punt, el cap de formació ens ha informat que, des del Ministeri, es pretén desenvolupar la competència professional docent, entre les quals s’inclourà la competència digital. Resta pendent d’establir les àrees que conformaran la competència professional docent, conjuntament amb la resta de CCAA.

Com a novetats, ens comenten que les formacions de centre inclouran, a més de la ponència, la mentoria, a fi de fer un acompanyament durant la formació. D’altra banda, el director general ens informa que estan treballant per incloure la formació del CFIRDE als CEP.

 

Pel que fa al punt 4, ens informen que ja s’han atorgat 6.456 acreditacions en competència digital docent. D’altra banda, la setmana que ve s’habilitarà un nou tràmit d’acreditació d’aquesta competència per al nivell B1, com ja hi havia per als nivells A1 i A2. A més, s’està treballant per acreditar els coordinadors TIC amb un nivell C1 d’ofici, sense haver d’entregar una memòria, com inicialment es va establir.

Des de la part social s’ha demanat si la competència digital tindrà repercussió en tràmits propers, on la Conselleria en ha informat que el RD16/64 que regula el CGT està actualment en modificació, on disposar de la competència digital passarà a ser un mèrit al proper CGT, amb previsió d’establir-se com a requisit per a tràmits posteriors.

 

Al darrer punt, des del sindicat hem demanat si es concedirà el dia anterior a les proves d’oposicions com a dia lliure als aspirants que actualment fan feina a un centre. Ens han respost que les instruccions que ho regulen es publicaran posteriorment a la publicació de les llistes definitives, previsiblement al juny. Hem demanat es tingui en consideració al manco quan comporti un canvi d’illa, i que s’agilitzi el màxim possible perquè els aspirants que es desplacin d’illa puguin organitzar-se, quant abans millor, en la reserva d’hostatge i desplaçament.