Resum Mesa Sectorial de dimarts dia 27 de febrer


27 Feb, 2024

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 27 DE FEBRER

A la mesa d'avui dimarts hem tractat els següents punts:

1. Acreditació de la competència digital.

2. Escola 4.0.

3. Identitat única "ibeducacio".

Al primer punt, s'ha establert un termini fins a juny de 2025 perquè 80% dels docents tenguin l'acreditació de la competència digital. No obstant això, es pretén que s'aconsegueixi a les Illes Balears abans del juny de 2024.

Els diversos nivells disposen de diferents vies d'acreditació:

 • Nivell A1 i A2: acreditació per formació, per prova específica o per titulació.
 • Nivell B1 i B2: acreditació per formació, per prova específica o per observació d'acompliment.
 • Nivell C1 i C2: acreditació per observació d'acompliment o anàlisi i validació d'evidències.

Pel que fa a les dites vies d'acreditació:

 • Per formació: cursant les 6 àrees d'un mateix nivell.
 • Per prova específica: pels nivells A1 i A2 es realitzaran mitjançant tràmits telemàtics, marcant els indicadors i, només en el nivell A2, adjuntant evidències en un document en format pdf. Els nivells B1 i B2 es regiran per convocatòria, tipus examen.
 • Per titulació: telemàticament. En aquest moment, no hi ha cap titulació que tengui inclosa l'acreditació en competència digital.
 • Per observació de l'acompliment i per anàlisi i validació d'evidències: telemàticament.

Actualment, no hi ha cap docent amb l'acreditació digital de manera formalitzada. Es formalitzarà una vegada s'habiliti el tràmit d'acreditació d'evidències, el qual estarà disponible durant tot l'any.

Quan ja s'hagi obtingut un nivell, es podrà descarregar el model d'acreditació mitjançant el Portal del Personal.

Des del sindicat hem demanat quines són les conseqüències de no tenir l'acreditació digital dintre del termini establert, així com quin serà el nivell mínim requerit i, en un futur si hi haurà alguna diferència en tenir un nivell inferior o superior d'acreditació digital de cara a futurs barems. L'Administració ens ha indicat que queda pendent de resoldre a una futura mesa sectorial.

Pel que fa al segon punt, ens han explicat la convocatòria del programa Codi Escola 4.0, per potenciar les competències digitals de l'alumnat, dirigit al segon cicle d'infantil i a primària als centres subvencionats amb fons públics. La intenció de l'Administració és deixar una partida pressupostària per a secundària.

S'establiran uns centres mentors, on s'haurà de proposar un docent mentor tenint en compte els següents requisits:

 • Tenir plaça definitiva al centre i estar en actiu al cos de mestres.
 • Antiguitat mínima de 2 anys al centre.
 • Antiguitat mínima de 3 anys en actiu al cos.
 • Experiència docent mínima de 3 anys.
 • Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
 • No haver estat condemnat per cap delicte.

Les sol·licituds per participar es podran fer telemàticament al web del Servei de Tecnologia de la Informació a l'Educació. Els docents mentors seran valorats sota barem.

L'Administració dotarà als centres mentors amb material per realitzar tallers de robòtica i pensament computacional, així com d'un docent per cobrir el lloc de feina que deixa disponible el docent mentor. A més, al tercer trimestre del curs 2023-24 es durà a terme una formació dels mentors.

La presa de possessió i incorporació de la plaça del docent mentor serà el 8 d'abril de 2024 i finalitzarà el 31 d'agost de 2025, prorrogable un curs (màxim dos).

Al darrer punt, Conselleria ens ha informat que està posant en marxa un pla pilot Microsoft d'identitat única "ibeducacio.eu". Ens justifiquen que és per millorar la seguretat dels centres, ja que la normativa estableix que les dades han de quedar a Europa, cosa que no és segur que s'acompleixi amb Google, però sí a Microsoft.

Per aquest motiu, ofereixen als centres el pla pilot de llicències M365 A3 per educació, que inclou llicències d'Office 365, Windows, Enterprise Mobility + Security Suite i Minecraft Education.

Es preveu que entre abril i juny de 2024 es faci una formació intensiva pels claustres que participin en el pla pilot, així com als coordinadors TIC, aplicant-se a les aules aquest setembre.

Aquells centres que estiguin interessats a participar-hi hauran d'emplenar el formulari que se'ls enviarà des de l'Administració. Actualment, hi ha 1501 llicències ocupades i 1499 pendent d'adjudicar. Les adjudicacions es realitzaran per ordre de sol·licitud.