Resum de la Mesa Sectorial de dilluns 6 de novembre


07 Nov, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DILLUNS 6 DE NOVEMBRE


A petició de la reunió que vàrem demanar el divendres passat, ahir dilluns, ens varen convocar a una Mesa Sectorial amb caràcter informatiu, en relació amb els recents acords parlamentaris en matèria educativa.


La reunió va començar amb la intervenció del Sr. Vera informant que la proposta pactada la vol negociar amb la Mesa Sectorial, respectant la llei de Normalització Lingüística i la LEIB aprovada l'any passat que recull aquest aspecte. La seva intenció és escoltar totes les parts, i també comptar amb els claustres perquè ho puguin decidir. En aquest sentit, ens va comunicar que l'acord té dues parts:

  • Elecció de llengua atenent l'article 2 de la Llei de Normalització lingüística i l'article 35 de la LEIB, on es podrà començar a aplicar el dret de lliure elecció de la primera llengua en el 2n cicle d'Educació Infantil i en el 1r cicle d'Educació Primària, a partir del curs escolar 2024/2025, sempre que sigui possible i manera palatina.
  • Elaboració d'un pla pilot per a la resta d'etapes educatives, amb els recursos necessaris, que seria voluntari, permetent a un centre oferir a les famílies una part de les assignatures o matèries en llegua castellana sempre que es respecti el decret de mínims, per ser avaluat per l'IAQSE d'aquí a 3 anys.

El conseller va insistir que aquest projecte seria optatiu, on no hi ha cap normativa escrita, amb la voluntat d'arribar a un consens en el desplegament normatiu i l'aplicació de les mesures que es decideixin amb els sindicats.


Des d'ANPE hem assenyalat que qualsevol normativa que s'elabori al respecte hauria de passar pel filtre sindical de la Mesa Sectorial, amb la finalitat de minimitzar l'impacte d'aquesta proposta o evitar que aquesta mesura s'apliqui a l'escola pública. En aquests moments consideram que "la lliure elecció de llengua" és inaplicable si ens atenim a l'organització actual dels espais i mitjans existents als col·legis públics de les illes, així com el desenvolupament del "projecte pilot voluntari" que no té cabuda per la manca d'infraestructures.


D'altra banda, com a força sindical, exercirem la nostra responsabilitat negociadora amb la intenció de minimitzar l'impacte de l'aplicació d'aquestes mesures que es negocien a Mesa, on advertim que a l'escola pública no ho veiem viable.


Finalment, vàrem reclamar a l'Administració un increment del pressupost educatiu per continuar desenvolupant la resta de punts de l'Acord Marc i continuar treballant per resoldre els problemes reals que els nostres docents ens reclamen, on el conseller es va comprometre a millorar la partida pressupostària educativa, establir una Mesa sobre Insularitat i establir unes condicions que minimitzin l'impacte de la proposta presentada.