Resum Mesa Sectorial de dimarts 13 de juny


13 Jun, 2023

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 13 DE JUNY

A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

 1. Creació de la comissió i subcomissió per al seguiment de l’Acord Marc.
 2. Esborrany d’instrucció amb les autes per l’actualització de les retribucions durant els períodes d’incapacitat temporal.
 3. Proposta de resolució per la convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents curs 2023-2024.


Una vegada aprovades les actes anteriors, ens presenten el crèdit horari disponible per configurar les comissions i subcomissions del seguiment del nou acord signat. Hem considerat que aquest repartiment ha de ser proporcional a la representativitat, amb la qual cosa ens hem abstingut.   

Pel que fa a les reclamacions del personal docent de baixa que assolia un nou trienni/sexenni i ni es gratificava fins que es donava d’alta, s’inclou aquest supòsit i l’efecte retroactiu en un nou concepte que apareixerà a la nòmina com “endarreriments”, amb la qual cosa en votat a favor.

En relació a la convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals, el cap de departament ens informa que estan treballant en netejar les places de perfils, capgirar els processos com si fos un concurs de trasllats (triant centres i no places) i mantenir les places vacants dels interins. D’aquesta manera s’ha fixat el procés d’adjudicacions segons la nova llei, el tipus de plaça que s’ocupa i el procés d’estabilització.

Ens recorden que som la única CCAA que tenen un procés postestabilització on es continuarà readjudicant les places acordades per concurs de mèrits al setembre, quan altres territoris ho deixaran de fer després que es publiqui el llistat definitiu del 15 de juny. A més, es podrà fer la renúncia al procediment (per escrit, perdent la condició de funcionarització) i la renúncia a especialitats (telemàticament). Finalment, s’aclareix que ja no es pot consolidar una plaça per cos (i quedar en excedència de l’altre), si no que tan sols es pot consolidar a una especialitat a un únic cos.

Amb les renúncies efectuades abans del 6 de setembre al concurs de mèrits, es podran readjudicar noves places fins al 12 de setembre, segons la puntuació.

No hi haurà tràmit a l’estiu, de manera que passarem directament al tràmit de substitucions setmanals a principis de setembre, que serà voluntari.

Pel que fa a les dates previstes dels processos:

JUNY

 • Publicació llistat definitiu de concurs de mèrits: 15 de juny
 • Tràmit de renúncies a vacants de 3 anys, de mitja o sencera: 15-20 juny.
 • Oposicions no eliminatòries: 1a prova 18 juny.
 • Tràmit seleccionats al concurs de mèrits (tria d'una única especialitat): 19-22 juny.
 • Oposicions eliminatòries 1a i 2a prova Part A: 25 juny.
 • Tràmit per afegir màster i/o català (on el FOLC es reconeix d’ofici) i mantenir la vacant de 3 anys: 28 de juny al 4 de juliol
 • Llistat de tutoritzats: finals juny.
 • Cessament dels interins que no compleixen els requisits: 30 juny.

JULIOL

 • Llistat definitiu d'interins, actualitzat:1a setmana de juliol.
 • Prèviament a cada tràmit es publicaran els llistats de places disponibles.
 • Tràmit d'adjudicacions destinacions provisionals (en expectativa i concurs de mèrits): 13-18 juliol.
 • Llista provisional adjudicacions: 17/18 juliol.
 • Tràmit d'especialitats afins als àmbits: 18 de juliol al 31 d'agost.
 • Llistat definitiu adjudicacions: 19/20 juliol.
 • Tràmit d'adjudicacions pels opositors amb plaça: 25-27 juliol.
 • Llista provisional adjudicacions funcionaris en pràctiques: 27 juliol.
 • Llista provisional interins que conserven plaça 3 anys: 27 juliol.
 • Llista definitiva adjudicacions funcionaris en pràctiques: 28 juliol.
 • Llista definitiva interins que conserven plaça 3 anys: 31 juliol.

SETEMBRE

 • 1r tràmit ordinari d'interins: 1-4 setembre.
 • 1r tràmit urgent: 5 setembre.
 • Renúncies de mèrits: fins 6 setembre.
 • Readjudicacions del concurs de mèrits, per places sense adjudicar: 6-12 setembre.

NOVEMBRE

Previsiblement, tràmit per incorporar-se a la borsa d'interins.

A partir de la publicació del llistat definitiu d’adjudicacions, disposareu de 10 dies hàbils per presentar el certificat mèdic i el dictamen de discapacitat (si fos el cas), escanejat en pdf, telemàticament.  Pel que fa als opositors aprovats amb plaça, haureu de tramitar tota la documentació que se vos requereixi presencialment, quan l’administració vos ho demani.

Com que tot aquest procediment, provinent del Ministeri i acompanyat de la llei d’estabilització imposada, ens hem abstingut a la votació ja que l’han ideat de manera unilateral,  on no agrada ni als mateixos interins ni als funcionaris.

Torn obert de paraules:

Des d’ANPE hem demanat ampliar els terminis dels tràmits, on s’ha acceptat afegir 1 dia més al procés d’adjudicacions provisionals.