Resum Mesa Sectorial 30 maig


30 Maig, 2023

MESA SECTORIAL 30 MAIG

A l’únic punt de la mesa s’ha tractat l’aprovació de la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent per al camp d’aprenentatge de Formentera, a causa de la no continuació del docent qui l’ocupava.

Amb motiu de la doble insularitat de l’illa de Formentera i de la dificultat de cobrir-hi les places docents, aquesta convocatòria s’ha obert tant per mestres com per professors de secundària, independentment de l’especialitat.

Requisits:

 • Ser funcionari de carrera en actiu, del cos de mestre o professors.
 • Antiguitat mínima de 3 anys (docència directa) com a funcionari de carrera a les Illes Balears.
 • Haver impartit la docència directa com a mínim els tres darrers cursos.
 • Requisit de llengua catalana.

Funcions: elaborar l’oferta educativa del camp, atendre les estades de pernoctació, tasques d’organització i funcionament, documentació, gestionar la pàgina web, elaborar materials didàctics i de divulgació, tasques de manteniment, col·laboració i coordinació amb altres camps d’aprenentatge.

Condicions del lloc de feina:

 • De l’1 de setembre fins 15 de juliol, amb horari flexible.
 • Si finalitza la comissió de servei, al juliol s’haurà de fer traspàs d’informació.

Durada de la comissió:

 • Un màxim de 4 anys.
 • Avaluació del docent en finalitzar el segon curs. Si l’avaluació és positiva, es prorrogarà fins 2 cursos més.
 • Entregar memòria sobre el desenvolupament del projecte presentat.

Presentació i sol·licitud:

 • Sol·licitud telemàtica amb Cl@ve, DNIe o Certificat digital, en el termini de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOI
 • Adjuntar el projecte en format PDF segons indicacions de l’annex
 • Requisits i mèrits fins el darrer dia del termini de presentació, excepte experiència fins 31 d’agost del 2023.

Procediment de selecció:

 1. PRIMERA FASE: comprovació de requisits i valoració dels mèrits.
 2. SEGONA FASE: projecte i entrevista.

0-6 punts en projecte i 0-6 punts en entrevista, requerint mínim de 3 punts en cada part.
Els qui han superat la primera fase seran convocat en un termini mínim de 48h d’antelació a una entrevista per defensar el projecte i debatre’l.

 

En relació al barem de mèrits (annex 3) se’ns indica que, com a conseqüència de l’obertura de la convocatòria tant a mestres com a professors de secundària, s’ha eliminat el punt 1.3 el qual atorgava puntuació segons l’especialitat.

 

Des d’ANPE consideram favorable que tant mestres com professors puguin optar a la comissió, a causa de les dificultats que existeixen a l’hora de cobrir les places a les Illes menors, sobretot a l’illa de Formentera.