Mesa Sectorial de dijous 26 de maig


26 Maig, 2022

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 26 DE MAIG

Avui dijous hem assistit a una Mesa Sectorial amb l'assistència de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, amb un únic punt a l’ordre del dia:

Propostes al Projecte d’ordre d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

La directora general ha exposat aquesta regulació específica per concretar aspectes que no venien recollits anteriorment en cap document. Ens han comunicat que aquesta normativa es penjarà amb altres documents relacionats a la pàgina web de la Conselleria. Els EAP són equips de suport per alumnes de 0-3 alumnes, els quals han comptat enguany amb 20 mestres professionals més, són funcionaris de carrera, de manera que poden optar per CGT, on algunes vacants queden sense cobrir. Estan composats per mestres d’EI, PRI, AL, PT, orientadors i altres professionals.

A títol informatiu exposam els equips existents a les illes: 

  • MALLORCA: EAP NORD, EAP PONENT, EAP TRAMUNTANA, EAP ES RAIGUER, EAP SUD, EAP LLEVANT, EAP PALMA I, EAP PALMA II 
  • MENORCA: EAP CIUTADELLA i EAP MAÓ
  • EIVISSA/FORMENTERA: EAP EIVISSA i EAP FORMENTERA