Resum Mesa Sectorial de dimarts 24 de maig


24 Maig, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 24 DE MAIG

Avui dimarts hem assistit a una altra Mesa Sectorial amb la Direcció General de Planificació i Centres, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
 2. Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació obligatòria a les Illes Balears.
 3. Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.
 4. Instruccions d’inici de curs 2022/2023.
 5. Torn obert de paraules.

Una vegada aprovades les actes al punt 1, el director general Antoni Morante ens explica les aportacions rebudes als currículums al punt 2. Se’ns comunica de com s’han incorporat algunes aportacions que encara es poden fer al CEIB. Ens informa que la publicació està prevista per l’estiu i que s’han rebut 274 al·legacions fins ara.

En aquest apartat, des del sindicat hem advertit que ens preocupa l’increment de la burocràcia i el sobreesforç que suposarà la implantació de tota aquesta normativa pel professorat. Pensam que la celeritat d’aquests canvis, a correcuita, desmotivarà el professorat si no es planteja una flexibilització i un desenvolupament pausat al llarg del curs. Cal transmetre tranquil·litat als centres i que la Inspecció Educativa sigui elàstica davant la situació real que viuen els centres.

Després d’una etapa de postpandèmia, on a més Educació ha plantejat treballar el Pla Digital, implantar la LEIB, incorporar els currículums i dur a terme la nova forma d’avaluar al juny. D’aquesta manera, per aplicar tot això, des del sindicat proposam una reducció lectiva per tot el professorat.

Ens responen que la Inspecció educativa no pressionarà els centres i que la seva tasca principal serà d’assessorament i acompanyament. A més s’han elaborat diferents situacions d’aprenentatge per diferents matèries i diferents nivells educatius com a exemple que podran fer servir els centres.

Al punt 3, hem mostrat la nostra preocupació per la reducció dels horaris al batxillerat, on els alumnes passen de 32 a 30 hores lectives. En aquest sentit, hem reclamat que aquesta disminució no afecti les diferents matèries i que es compensi amb qualque mesura.

D’altra banda, ahir vàrem enquestar 32 centres, amb la conclusió que mantenen una quota continuista i que la majoria dels centres s’organitzen en departaments i no en àmbits, ja que no disposen de professorat amb doble titulació. De la mateixa manera no hem detectat cap millora en la quota ni en l’horari del professorat, per això reclamam treballar una rebaixa lectiva abans de finalitzar el curs.

Ens responen que al batxillerat no preveuen pèrdua de professorat, perquè es compensaran les hores amb el treball de recerca i amb la implantació de noves matèries tal com estableix la normativa. Pel que fa a les atribucions docents referents als àmbits, ens responen que han demanat al Ministeri que estableixi com s’ha de fer i que pautin unes normes clares, que encara no han rebut. El director general comprèn que és un canvi profund, però no es planteja l’ajornament. Proposa una flexibilització, com l’avaluació al llarg de tot el curs i que sigui voluntària, per tal que es pugui implantar de manera definitiva al curs 23-24. Permetrà que les programacions s’elaborin al llarg del curs i s’ha ajornat el ROC. No es plantegen reduccions horàries, només de coordinació.

Referent a les Instruccions d’inici de curs l’Administració ha establert uns enllaços al mateix document per simplificar la seva lectura, actualitzant els links per disposar d’un document senzill.

Des d’ANPE hem comprovat que l’apartat de l’horari general del professorat i de la confecció de la quota es manté com altres anys, amb documents anteriors. En aquest apartat hem demanat:

- Es contemplen hores de coordinació per aquest desplegament curricular i si aquestes hores seran per tot el professorat? Ens responen que algunes si, i que tenen previst tractar la quota entre el 12 i 13 de juliol.

- Per quina data està prevista la publicació dels nous currículums? Mantenen que serà a l’estiu.

- El nou tractament de l’atenció a la diversitat des de l’aula, afectarà la quota actual de les places de PT, AL i orientació dels CEIPs? Ens responen que no, ja que Planificació assigna les hores i és el centre qui fa la proposta.

- Que es respectin les reduccions horàries pels majors de 55 anys, especialment quan aquests docents canvien de centre no poden gaudir d’aquest dret. Ens responen que tenen assignada una borsa horària per cada centre per considerar aquest dret, però que no sempre poden ser reduccions lectives directes.

- Que s’extrapoli el permís de poder gaudir de 3 dies de lliure disposició per tots els docents. Ens responen que no és possible.

- Que es contempli la formació per desenvolupar el Pla Digital dintre de l’horari lectiu. Ens responen que no pot ser, però que serà dintre de la jornada laboral.

Per concloure, al torn de precs i preguntes, hem demanat per si tenen un calendari dels propers processos d’ajudicacions, i ens han respost que tenen una proposta que pot sofrir modificacions, però seria la següent:

 • La setmana vinent sortirà el llistat definiu de les comissions de serveis i la llista provisional d’aspirants a interins.
 • El 20 de juny farem una Mesa Sectorial per tractar la tutorització, l’adjudicació de l’estiu i la modificació de l’Annex 4 de les llistes d’interins.
 • La primera setmana del mes de juliol publicaran la llista definitiva d’aspirants a interins.
 • A finals de juny es traurà la llista de tutoritzats.
 • Del 6 a l’11 de juliol es realitzarà el tràmit per triar plaça els funcionaris desplaçats, suprimits, expectativa, etc.
 • Del 12 al 13 de juliol es tancarà la quota dels centres educatius.
 • Del 27 al 29 de juliol s’obrirà el tràmit per triar centre els opositors aprovats amb plaça en aquest procés selectiu del 2022.
 • L’1 d’agost començarà el procés d’adjudicació de places pels interins, amb la intenció que tot finalitzi el dia 5 d’agost, publicant aquest dia el llistat definiu de les adjudicacions. Un dia abans es farà el sorteig per les places de discapacitat. Després, hi haurà uns dies per fer les renúncies adients de manera telemàtica.