Mesa Sectorial informativa d'oposicions de dia 18 de març


18 Mar, 2021

MESA SECTORIAL INFORMATIVA D'OPOSICIONS DE DIJOUS 18 DE MARÇ

Amb la Mesa Sectorial d’avui, es confirma que el procés selectiu es durà a terme amb un nombre total de 1144 places. La Conselleria publicarà la modificació de la Resolució demà al BOIB. Més endavant publicarà l'assignació dels tribunals, i, finalment, acabarà publicant els protocols sanitaris pel desenvolupament de les proves.

Per començar, la Conselleria ha comunicat que tindrà més de 5000 aspirants repartits entre 130 tribunals, amb 95 tribunals a Mallorca, 16 a Menorca i 19 a Eivissa-Formentera. Pel que fa a les especialitats d’FP i règim especial s’examinaran a l’illa de Mallorca. Pel que fa a la primera prova es realitzarà el dissabte 19 i diumenge 20 de juny, per tal que després els opositors i els membres de tribunals retornin a l’aula per finalitzar el curs (com que FP, en tenir classes matí i tarda, i acabar el dia 28, no podran accedir als tallers per a realitzar els supòsits pràctics, faran la part B més endavant, igualment seran els tribunals qui decidiran i ho comunicaran. En el cas del cos de mestres y secundària, és diferent, ja que els alumnes finalitzen les classes el dia 22 de juny).

Informen que la PD s’ha de referir al curs 2019-20 (no és COVID) però han de tenir en compte que el tribunal podrà demanar alguns aspectes al torn de preguntes. En el tema del cas pràctic el tria el tribunal, és de lliure elecció per la seva sobirania i va referit al currículum de l’especialitat.

 

Es manté la lletra de designació de tribunals. Un tribunal es crea a partir de 10 aspirants, sense superar els 60 (en aquests moments la mitjana és de 39 opositors per tribunal). S’ha llevat de les causes d’exclusió dels tribunals “haver format part al 2019” ja que no es varen realitzar, i s’amplia la casuística pels qui estiguin de “baixa mèdica”.

També estan treballant en un protocol COVID pels aspirants i tribunals, cercant espais a tots els IES i la UIB per garantir els aforaments. Recorden que les dates de reconeixement de mèrits i requisits és fins al 16 de març de 2020.

Finalment ens recorden que al tràmit telemàtic s’accedeix amb @Clave, DNI electrònic i amb usuari i contrasenya del portal (anònimament ja no serà possible).

Al torn d’ANPE, hem volgut recordar que trobam a faltar la presència del conseller d’educació pel que fa als futurs processos selectius, on trobam necessari ofertar convocatòries escalonades, progressives que permetin planificar l’estudi, preparació i la conciliació de la vida laboral i familiar dels nostres opositors. Per aquest motiu, mantenim la nostra proposta de pacte d’estabilitat, a l’espera que el Govern Central determini com aplicarà les darreres sentències del TSJE respecte a l’abús de temporalitat mentre es proposa un calendari, a llarg termini, amb oposicions estables en el temps que no siguin massives.

És necessari que les futures oposicions estiguin vertebrades, de manera que totes les Comunitats Autònomes convoquin els mateixos cossos a la vegada, i que l’acte de presentació es faci el mateix dia, per tal de respectar la igualtat d’oportunitats entre els diferents territoris.

Pel que fa a les nostres aportacions, les trobareu als documents adjunts així com també les causes d'exclusió dels tribunals.

Al torn de preguntes s’ha clarificat que es manté la lletra de sorteig de tribunals ja adjudicada, començant el primer llinatge per “RA”. D’altra banda, pel que fa a l’ordre d’actuació dels opositors es farà a partir de la lletra “G”.

Si falten funcionaris de carrera d’alguna especialitat, com es constituiran els tribunals? Agafareu funcionaris en pràctiques? Responen que es dura gent d’altres illes i si no d’un altre CA per garantir el principi d’especialitat i opositaran a l’illa de Mallorca. Des d'ANPE hem demanat les següents preguntes:

 • Que passa si algun membre del tribunal dóna positiu, se substitueix l’afectat pel seu suplent o es confina tot el grup? I si li passa a un opositor?

Conselleria respon: que en principi es tractarà com una IT, excepte a les dones embarassades en cas de part, a les quals se’ls canviarà la prova. Malgrat això, estan elaborant un protocol per clarificar aquests punts. Els membres de tribunal suplents hauran d’estar pendents perquè poden ser trucats possiblement en cas de contagi o confinament del titular.

 • Que faran els tribunals si l’opositor lliurar el material i les fitxes durant l'exposició de la UD? S’administraran guants?
  Conselleria respon: que estan elaborant un protocol per clarificar aquests punts.
   
 • A la segona prova (PD i UD), on l’expressió dels opositors pot influenciar el resultat de la prova, han de portar màscara o poden portar pantalla facial incrementen les distàncies?
  Conselleria respon: que estan elaborant un protocol per clarificar aquests punts.
   
 • Clarificar si el tema de la Covid-19 és rellevant o no al desenvolupament de les oposicions, sobretot pel que fa a la PD i UD, ja que tenir en compte l’escenari B i C és una realitat que hauria de valorar-se positivament.
  Conselleria respon que aquestes oposicions estan prorrogades i contextualitzades al 19-20.
   
 • Si s’ha de tenir en compte o referenciar la LOMLOE?
  Conselleria respon que aquestes oposicions estan prorrogades i contextualitzades al 19-20.

Excepcionalment, pels casos de desplaçament d'opositors interins a altres illes es donarà els temps indispensable per poder desenvolupar les proves. Aquest permís es demanarà al director del centre, de la mateixa manera que es va fer la darrera convocatòria.

Accediu a la informació de la direcció general de personal docent aquí

aportacionsopos
resolució_modificació_causes_exclusió