Mesa Sectorial de dimecres de 2 desembre


02 Des, 2020

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 2 DE DESEMBRE

A la mesa sectorial d’avui dimecres 2 de desembre hem tractat els següents punts: 

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
  2. Esborrany de Resolució per la qual es prorroguen els nomenaments dels funcionaris interins adjudicats amb substitucions de curta durada relacionades amb la COVID19.
  3. Esborrany de proposta per l’oferta pública per l’any 2020.
  4. Torn obert de paraules.

Al punt 1, es prorroga l’aprovació per la propera reunió.

Al punt 2, s’explica que els 55 interins de l’equip de substitucions COVID ha estat molt efectiu, ja que s’han cobert més de 350 substitucions aquest trimestre. Per tant es proposa la pròrroga dels nomenaments dels funcionaris interins amb substitucions COVID fins a la finalització del segon trimestre escolar davant la possibilitat d’una segona ona de contagis. D’aquesta manera la continuïtat seria voluntària fins al  31 de març. La majoria són del cos de mestres (51) mentre que les restants (4) són de suport a secundària. A secundària, per la quantitat d’especialitats, el que millor funciona és el tràmit de substitucions exprés, par tal d’agilitzar la cobertura de les places. Així, si les circumstàncies ho aconsellen, es podrà prorrogar una altra vegada fins al 30 de juny de 2021. En aquest sentit hem votat favorablement, entenent que aquests interins seran cessats a 22 de desembre, però cobraran les vacances de nadal com a conseqüència de la seva continuïtat de contracte al mes de gener. 

Pel que fa al punt 3, es proposa una oferta pública ajornada pel 2021 de 1144 places, i a més, una altra oferta pel 2022 i endavant de 1162 places, provinents de les places d’estabilitat que la llei de pressupostos obliga a treure afegint també la taxa de reposició. Davant aquest fet, ens hem reiterat en la necessitat disposar d’un pacte d’estabilitat, que calendaritzi les oposicions durant els propers anys, tal com es va comprometre el conseller anys anteriors. El fet que els opositors sàpiguen quantes places i especialitats es preveuen pel futur els permetrà planificar l’estudi per tal de combinar la seva vida laboral i familiar, amb convocatòries menys agressives que siguin compatibles amb la continuïtat laboral dels interins.

Trobam agressius aquests processos selectius anteriors massius, als quals hem d’afegir l’efecte crida de la concertada cap a la pública (fomentat per la Llei Celaà i la ràpida tutorització que els disposarà als primers llocs de la llista), per la intenció de la Conselleria d’incorporar a les llistes al moviment 0-3, i per les previsibles retallades el 2022 (generades per la crisi econòmica vinent), pot posar en perill la continuïtat laboral dels interins de l’ensenyament públic.

Mentre no hi hagi un calendari, s’especifiquin els cossos i especialitats i es coordinin amb les comunitats autònomes veïnes per garantir les mateixes oportunitats, ens hem abstingut a la votació. Això si, ens han comunicat que l’execució d’aquesta oferta pública es pot desenvolupar en els propers 3 anys, afegint després futures taxes de reposició.

Torns i preguntes: hem demanat que hi hagi properes Meses Sectorials per tractar les oposicions, i que s’elevi al Conseller d’Educació la petició de la Mesa per la qual reclamam el pagament del 2% als docents de les illes balears.