Resultats definitius de les proves orals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1


09 Jun, 2020

Publicació dels resultats definitius de les proves orals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1.

Els certificats corresponents s'expediran amb signatura electrònica i es trametran per correu electrònic a l’adreça que consta en la sol·licitud d’inscripció.

Consultau els resultats a aquí.