Resum de la Mesa Sectorial d'Educació de dia 7 de maig


07 Maig, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIJOUS 7 DE MAIG


Avui dijous dia 7 de maig, hem tingut la mesa sectorial amb la presència del Conseller d’Educació, on hem tractat:

1. Protocol de desescalada dins l’àmbit educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

2. Torn obert de paraula.

El Conseller ens ha informat que han fet una proposta d’esborrany amb la línia del Ministeri, li preocupa 0-6 anys. Vol escoltar l’opinió sindical per dur el nostre posicionament a la propera Conferència entre CA la setmana vinent, on per ell, la salubritat serà el més important. Pel curs vinent serà clau la qüestió sanitària i s’enfortirà l’administració telemàtica.

Prèviament, hem protestat pel suposat “inici” de les mesures sobre la desescalada educativa, sense negociació sindical prèvia, quan aquestes afecten directament a les condicions sociolaborals dels docents. L’enviament de la informació a la premsa i altres associacions, ens ha molestat moltíssim, com també es va fer  amb les instruccions que permeten la promoció i titulació dels alumnes sense tenir en compte el nombre d'assignatures suspeses.

Per això volem manifestar la manca de negociació real d’aquestes reunions, on simplement tenen caràcter informatiu, quan els sindicats venim d’unes eleccions entre el professorat i la nostra obligació és negociar amb l’Administració les mesures que s’han d’adoptar, mostrant sempre la serietat, el respecte i el caràcter col·laborador que ens caracteritza.

Ens informen que potenciaran l’administració general, de manera que el tràmit d’interins i el de comissions de servei es faran totalment telemàtics, adjuntant la documentació en pdf. També el procés d’escolarització, les jubilacions, la petició de triennis, etc,...


1. En aquest primer punt, referent a tots els punts tenim una sèrie de qüestions, que hem passat per email, que teniu al pdf adjunt.

2. Al torn obert de paraula hem demanat les següents informacions:

SITUACIÓ D’ALTRES COMUNITATS: Ahir es va decidir, a la CA d’Andalusia, no retornar a la modalitat d’ensenyament presencial fins al setembre. Perquè a Balears no?

GRUPS DE RISC: Agraïm que s’hagin excepcionat d’incorporació al centre, a petició d’ahir d’ANPE. Hem demanat quants de docents tenim considerats com a grup de risc?

MATERIALS DE PREVENCIÓ: Què es doni tot el material necessari per a tots i les garanties per prevenció de riscos laborals en temps suficient: tests generalitzats, màscares, gels desinfectants, guants, pantalles facials, càmeres tèrmiques i pantalles transparents pels pupitres.

AIGUA: Bevedors públics s’han de tancar? Es posaran fonts que potabilitzin l’aigua? Repartiran botelletes personalitzades per evitar contagis?

PATI: Falten torns i protocols pels CEIPS i IES.

A L’ENTRADA/SORTIDA: La incorporació al centre com es farà? Hi ha previstes càmeres tèrmiques a l’entrada?

CESSAMENT DE L’ESTAT D’ALARMA: quines mesures es faran servir?

ASSISTÈNCIA DEL 50%: Només el 50% d’alumnes aniran al setembre a l’aula, s’ha pensat que es farà amb l’altre 50%? Es crearan altres espais? Que passarà amb els horaris dels docents? Es pretén fer classe al matí i a l’horabaixa? Es reforçaran les plantilles docents?

CURSOS PRESENCIALS VS TELEMÀTICS: Els cursos d’EI, PRI i primers cursos de l'ESO seran presencials i els superiors telemàtics, per garantir una baixa ràtio o densitat d'aula?

FORMACIÓ EN RISCOS LABORALS de COVID-19: hem plantejat substituir els cursos de riscos laborals de 2 hores per tots els docents, per un específic de COVID-19 i  telemàtic, i que puntuï.

REFORÇ: quant a la manca d’instruccions referides a l’extensió de les classes de reforç al mes de juliol, demanam que s’aclaresqui qui les farà. Proposariem que es realitzi de manera voluntària, amb programes de reforç que suposin la contractació d’interins i que tinguin un caràcter voluntari, com es feia anteriorment amb el programa PROA.

Finalment, des d’ANPE hem defensat els motius pels quals ens postulam contraris al retorn anticipat a les aules. Hem exigit que el curs ha de finalitzar de manera telemàtica, i en aquest sentit, la posició de la mesa ha estat unànime. Aquesta postura té el recolzament de més de 2400 docents de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera, que ja han signat la nostra campanya #DocentsDesdeCasa.

Pel que fa a les garanties sanitàries, en matèria d’higiene, desinfecció i dotació d'equipaments pels milers de docents, alumnes i centres públics, pensam que poden sorgir dificultats perquè tots els materials necessaris, arribin a temps i amb garanties de seguretat per a tots.

D’altra banda, pel que fa al criteri educatiu, el retorn prematur a l’activitat lectiva presencial amb caràcter voluntari, generarà una bretxa educativa entre els que vulguin o puguin tornar i els que no, en un moment on el professorat ja havia adaptat les seves programacions i tasques al teletreball.

A més, la combinació de les tasques presencials i telemàtiques, al mateix temps és inviable, ja que no podem "exigir que el professor que atén a l'aula atengui el mateix temps als alumnes que estan a casa".

Pel que fa a la conciliació familiar i laboral, hem explicat que serà especialment de risc a l'Educació Infantil, ja que els nens es mouen contínuament i es fa impossible el manteniment de les mesures i protocols presentats per Planificació i Centres.

Davant aquesta situació, des d’ANPE hem presentat 8 línies estratègiques, recollides de les aportacions i suggeriments dels nostres docents, amb la finalitat de treballar conjuntament, finalitzar aquest curs telemàticament i, enfrontar junts, l’inici del proper curs presencial, amb la màxima normalitat que es pugui, així com reforçar i recuperar els continguts de l'últim trimestre del present any acadèmic.

Des d’ANPE hem exigit al Sr. Martí March, a rectificar i fer el mateix que altres Comunitats Autònomes, com Andalusia, que iniciaran el curs presencial al setembre, i treballar l’inici del curs vinent. El Conseller d'Educació s’ha compromès a dur la posició d'aquesta Mesa Sectorial a la presidenta del Govern Balear i al Ministeri, on hem mostrat una postura majoritària d'ajornar les classes presencials al setembre.

Accediu a la notícia de la Conselleria aquí.

*Als documents adjunts trobareu  les preguntes i suggeriments, les nostres reivindicacions i 'l'annex 3 (Riscos laborals) .

 

preguntesisuggeriments
reivindicacions_
annex_iii_-visita-mèdica-general