Reunió sobre el calendari escolar 2020-2021


22 Abr, 2020

RESUM DE LA REUNIÓ SOBRE EL CALENDARI ESCOLAR 2020-21

Avui, dimecres 22 d’abril, hem assistit per videoconferència al Ple del Consell Assessor del calendari escolar 2020-21. En aquesta reunió l’administració ens ha presentat un esborrany de la resolució pel proper curs.

De moment, ens han demanat no publicitar aquest esborrany perquè pot sofrir modificacions quan es presenti el calendari laboral.

No obstant això, podem destacar d’aquest esborrany que els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial; així com els alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat iniciaran les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2021, amb un total de 176 dies lectius. Són els mateixos dies lectius que el curs 2019-20

A final del present mes es publicarà de manera definitiva i oficial aquest document amb la confirmació d’aquestes i altres dates.

Hem demanat a la conselleria si hi ha previsió d’un calendari alternatiu, o un protocol escalonat, en cas que hi hagi un nou brot com el que estam patint, però ara mateix ens han informat que no es valora aquesta situació.

Finalment, des d’ANPE i a mode de resum, les nostres intervencions i reivindicacions en aquestes darreres reunions han estat:

- Reforçar pautes i mesures clares pels docents a l’hora de continuar amb la impartició de les seves classes, prestant especial atenció als cursos vinculats a titulació, com per exemple 4t d’ESO i 2n Batxiller.

- Establir una avaluació flexible, però també rigorosa i objectiva. Les decisions sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat han de recaure en el professorat de cadascun dels grups d'alumnes, que és qui coneix a l'alumnat i té els suficients elements per a prendre les decisions sobre la seva promoció o no, tant pel treballat en els dos primers trimestres, fonamentalment, com pel que es realitzi durant aquest període de confinament. No volem una promoció generalitzada de curs, ja que poden soscavar el principi d'autonomia dels centres i la llibertat de càtedra del professorat.

- Garantir la salut dels alumnes i docents, especialment quedant a casa i fent tasques telemàtiques, amb una campanya amb més de 2000 docents signants. Encara estam defensant que els equips directius no vagin als centres si no és estrictament necessari.

- Garantir l’inici i final de curs en les dates previstes, de setembre a juny i en el cas que hi hagi previsió d’establir programes de reforç, al Juliol, el seu funcionament sigui amb Programes PROA i similars, amb professorat voluntari i un reconeixement econòmic i com a experiència.

- Instruccions clares i concretes per part de la DG de Planificació i Centres, així especialment quant al retorn escolar, on els dos primers mesos es reforcin els continguts del darrer trimestre del 2020.  

En aquests moments, i desprès de l’anàlisi que estam fent, recollint informació de les cridades, emails i consultes que ens arriben, estam treballant en un document  de reivindicacions de mesures urgents.