Instruccions per a la fase de pràctiques


09 Sep, 2019

ATENCIÓ FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES: COS D'INSPECTORS

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 2 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels opositors que han superat el procediment selectiu per a l'accés al cos d'inspectors.  

Podeu consultar el document al següent BOIB o descarregant el document adjunt.

boib-regulaci--fase-de-pr-ctiques