Instruccions de funcionament dels centres


22 Jul, 2019

Publicades les "Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2019-2020"

Consultau els detalls aquí.