Comissions de Serveis


03 Maig, 2019

Publicades les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2019-2020.

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 24 al 30 de maig de 2019, ambdós inclosos.

Consultau els detalls al BOIB.

Recordau que podeu demanar cita per fer el tràmit d’inscripció a qualsevol de les nostres oficines (Palma, Inca i Manacor).

Demanau cita als telèfons:
- Anpe Palma: 971 461 290
- Anpe Inca: 600 385 052
- Anpe Manacor: 600 383 592