Comissions de serveis en serveis educatius especials


11 Abr, 2019

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.
 
Relació de places ofertades a les diferents illes:
Mallorca
- Servei d’Assistència Educativa Domiciliària (SAED): 1 plaça
- Aula Hospitalària de Son Espases. Àrea de Psiquiatria (AH): 1 plaça
- Equip d’Alteració del Comportament (EAC): 5 places
- Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació de Mallorca (EADISOC): 3 places
- IES Can Balo: 15 places
- Centres d’acolliment temporal (CAT): 2 places
- Equip d’Atenció a les Dificultats Sensorials Visuals (EADIVI): 1 plaça
- Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA): 3 places
 
Menorca
- Servei d’Assistència Educativa Domiciliària* (SAED): 1 plaça
- Equip d’Alteració del Comportament (EAC): 1 plaça
- Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EADISOC): 1plaça
- Equip d’Atenció a les Dificultats Sensorials Visuals (EADIVI): 1 plaça
* La persona que obtengui la comissió de serveis en aquesta plaça farà feina de forma prioritària al SAED, però en el cas que el nombre d’alumnes no sigui elevat durant el curs escolar, haurà de compartir funcions amb els equips especialitzats (EAC-EADISOC).
 
Eivissa i Formentera
- Equip d’Alteració del Comportament (EAC): 1 plaça
- Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EADISOC): 1 plaça
- Equip d’Atenció a les Dificultats Sensorials Visuals (EADIVI): 1 plaça
 
La presentació de la sol·licitud (annex 3), el projecte i la documentació justificativa s’ha de fer en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la Resolució en el BOIB (del 12 al 26 d'abril).
 
Per a més informació, descarregau-vos el BOIB adjunt.
comissions-serveis--serveis-educatius-especialitza