Taula de pensions 2018


09 Nov, 2018

Pel moment, no hi ha modificacions als pressupostos de 2018 la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys. Hi ha un petit increment econòmic. A més, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, mentre que la resta de l’Estat ho poden fer fins als 70.  

Cal que tingueu en compte:  

- Pensió màxima a percebre 36.609,44 €/any distribuïts en 14 pagues de 2.614,96€/mes.  

- Per gaudir de la jubilació voluntària heu de tenir 60 anys complerts i 30 anys de serveis cotitzats.  

- La pensió màxima del grup A1 s’aconsegueix amb 32 anys de serveis, i la del grup A2, amb 35 anys de serveis.

tabla-pension_2018