Resum Mesa tècnica d'oposicions de divendres 16 de febrer


16 Feb, 2018

Divendres 16 de febrer ens hem reunit a la Mesa Tècnica per tractar la convocatòria d'oposicions. La convocatòria es publicarà al BOIB el 7 de març aproximadament. 

Hem tractat punt per punt l’esborrany presentat per l’Administració, on hem defensat:

- Que es respecti el concurs-oposició, ja que a anys anteriors no s’ha respectat l’experiència docent perquè al primer examen es donen les places justes. No ha existit una veritable fase de concurs.

- Que hi hagi uns criteris generals i específics d’avaluació amb temps d’antelació, per assegurar aquest punt anterior, i que els tribunals siguin homogenis a l’hora d’assignar les puntuacions.

- Que no es facin els exàmens del tema i la part pràctica el mateix dia, per millorar la qualitat del procés selectiu, inclús valorar fer la presentació abans de juny per tal de conèixer quants de tribunals seran necessaris realment.

- Que es pugui llegir el tema davant el tribunal, per tal de valorar les capacitats comunicatives del futur docent.

- Que la ponderació de la part temàtica de la primera prova no sigui 50%/50% ja que no desitjam que la part pràctica s’empri com un eina d’exclusió.

- Que la ràtio de membres de tribunals enfront opositors, augmenti, amb la finalitat que els tribunals tinguin menys pressió de feina a l’hora de corregir. En aquest sentit, des d’ANPE demanem un reconeixement a la tasca dels tribunals, reconeixement que hauria d’anar acompanyat d’una major inversió econòmica en aquest apartat. 

- També volem que se detallin les causes d’exclusió dels tribunals.

- Explicar i concretar el cas pràctic, per exemple amb les filologies, tal i com va passar l’any passat amb alemany, si l’apartat A o B s’ha de fer complet, o si se pot triar l’exercici de traducció de la part A i gramàtica, lèxic i anàlisi de la part B. A més seria convenient limitar fins a on arriben el casos pràctics.

En resposta a la petició que ja va fer ANPE, aquesta convocatòria tindrà una aplicació informàtica, portal de l’opositor, espai de comunicació públic i obert durant la realització de les proves.

Des d’ANPE entenem que el percentatge d’interinitat disminueixi al 8%, com així ho tenim proposat a nivell estatal, però amb el reconeixement de l’experiència docent als interins i la seva promoció fins a la fase de concurs, així com que el procés selectiu tingui una durada de 5 anys, amb una oferta pública més flexible, que no generi més tensió als interins dels centres públics.