Resum Mesa Sectorial dijous 4 d'abril


04 Abr, 2024

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 4 D’ABRIL

A la Mesa Sectorial d’avui s’ha continuat l’ordre del dia anterior amb:

1. Pla Pilot Voluntari de Llengua.

2. Proposta de la convocatòria de comissions de servei curs 2024-2025.

3. Torn obert de paraula.

 

Al punt corresponent al Pla Pilot, l’Administració ens planteja un pla perquè es puguin adherir els CEIPs pel curs 24/25 i els IES pel curs 25/26. Això suposarà modificar els PEC amb el vist i plau del DIE. Es proposa una sol·licitud, amb un mínim del 20% d’alumnes que participin i una comissió de la CAIB que després determinarà si el centre pot o no participar. El Conseller Vera ha exposat que el Pla serà voluntari, respectarà l’autonomia de centre i la normativa lingüística vigent. Es durà terme en un període de 3 anys que inclourà una avaluació inicial i final.

Des del sindicat consideram que malgrat que aquest pla sigui voluntari, l’aplicació d’aquesta proposta té difícil cabuda a l’escola pública, ja que els centres no disposen dels espais físics ni dels recursos necessaris per assumir aquesta proposta.

D’altra banda, hem instat a Educació a resoldre els problemes reals que els docents ens traslladen des dels centres tal com l’excés de burocràcia, les ràtios elevades o les dificultats per assumir la insularitat, entre moltes altres.

Finalment, hem remarcat a l’Administració que qualsevol normativa que es pretengui desenvolupar ha de passar pel filtre de la Mesa Sectorial.

Quant a les comissions de serveis hem insistit a l’Administració en què possibilitin la sol·licitud d’aquestes contemplant noves casuístiques o ampliant les ja existents, on ens informen d’alguns canvis que s’han incorporat per concretar els apartats.

D’aquesta manera, la prelació seria:

  • Equips directius (per ocupar/haver ocupat càrrecs),
  • Raons de serveis (IEDIB, projectes, coordinacions, CIFP i altres)
  • Cobrir places a altres illes (funcionaris <2021).
  • Motius personals (cura familiar i fills)
  • Cobrir places a altres illes (funcionaris >2023).
  • Autoritzacions a altres CCAA (funcionaris >2 anys de definitiva).

Estam treballant en una graella on cada col·lectiu podrà veure l’ordre de petició i casuístiques a les quals podreu optar:

- Col·lectiu 1: Funcionaris <2021, amb més de 2 anys de definitiva.

- Col·lectiu 2: Funcionaris <2023, amb 1ª definitiva a l’illa d’oposició.

- Col·lectiu 3: Funcionaris de l’any 2023 amb 1ª definitiva.

- Col·lectiu 4: Funcionaris d’altres CCAA.

 

Pel que fa a la petició d’una comissió de serveis, recordau que:

▪️ El termini de presentació de sol·licituds és del 24 d’abril al 2 de maig.

▪️ Heu d’adjuntar la documentació adient escanejada, si és el vostre cas.

▪️ Només es pot al·legar un únic motiu.

▪️ Resta condicionada a l’existència de places disponibles, a les adjudicacions.

▪️ Serà una destinació provisional per a un curs escolar (2024-2025).

▪️ Es pot desistir la sol·licitud fins al 30 de juny.

▪️ Una vegada adjudicada és irrenunciable.

Aquells que estau en expectativa no podeu demanar comissió, però està previst que participeu amb prelació a les adjudicacions provisionals, atenent el vostre ordre de preferència d’illes i places. D’altra banda, de la petició que vàrem fer a la Mesa Tècnica envers les comissions de serveis cap a altres comunitats, ens responen que no es permetran fins al segon any de destinació definitiva, per normativa autonòmica.

Des del sindicat hem reclamat una sèrie de mesures:

 Potenciar les opcions i el nombre de comissions de serveis.

▪️ Una prelació que contempli les casuístiques de conciliació, d’insularitat i d’aquells majors d’edat.

▪️ Augmentar el nombre de places disponibles, aplicant una reducció horària a 24 h a primària i 18 h a secundària i resta de cossos, i si no es pot assumir, almenys que es contempli pels tutors.

▪️ Una segona volta d’assignació de places al setembre, per a aquelles peticions favorables sense plaça, on a més hem proposat que s’incloguin les substitucions ràpides, PROA+, alliberaments posteriors i vacants sobrevingudes, entre altres.

▪️ Així com es permet als mestres optar a places d’especialitats o funcions que tinguin habilitades, hem demanat que la resta de cossos docents puguin optar als suports/àmbits/cultura clàssica si els tenen habilitats, que s’estudiarà.

▪️ Que es revisi la distància per conciliació; que es vinculin les coordinacions a un mínim de 4 h lectives setmanals i que es considerin dintre de la conciliació monoparental les situacions de custòdia compartida.

Mesures per pal·liar els efectes que genera la insularitat.

▪️ Un fons social adaptat a la realitat de cada illa.

▪️ La catalogació de les places de difícil/molt difícil cobertura.

▪️ Actualització del complement d’indemnització per residència.

▪️ Facilitar l’accés a l’habitatge.

Mesures que contemplin el retorn en propers CGT.

▪️ Hem demanat a l’Administració que traslladi al Ministeri el reconeixement de la singularitat del nostre arxipèlag per la situació generada.

▪️ Iniciar un desenvolupament d’un CGT autonòmic per contemplar les nostres particularitats.

▪️ Places disponibles suficients pels propers concursos de trasllats, realitzant processos selectius moderats anuals i per illes.

Al torn de paraula ens informen que l’adjudicació definitiva del CGT sortirà previsiblement, entre el 15 i 17 d’abril.

També hem demanat que els casos pràctics d’especialitats que presenten dues proves (règim especial i FP) no coincideixin el mateix dia, per permetre el descans dels participants, que s’estudiarà.

El director general ens informa que per un incident amb MUFACE a nivell estatal,  s’ha retirat, provisionalment, l’habilitació d’atorgar baixes per risc al Servei de Prevenció d’aquesta Conselleria, on s’haurà de tramitar pel metge (ASISA).

En darrer lloc, hem recordat la necessitat d’activar la Comissió de Seguiment de l’Acord Marc, per establir una calendarització dels 36 punts que s’han de desenvolupar els propers anys.