Resum Mesa Sectorial de 14 de setembre


14 Sep, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 14 DE SETEMBRE

 

 

A la Mesa Sectorial d’avui, el director general Salvador Ruiz ha iniciat la reunió demanant disculpes per la poca anticipació en l’enviament dels documents, on el recent inici del curs lectiu ha estat el fet causant.

Pel que fa a l’ordre del dia ha estat:

  1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 349 a 360.
  2. Esborranys de resolució d’avaluació curs 2023/2024.
  3. Torn obert de paraules.

 

Una vegada aprovades les actes anteriors, hem passat a valorar les propostes d’avaluació, on el Conseller Antoni Vera informa que, d’acord amb totes les esmenes rebudes, han incorporat tot allò que ha simplificat el sistema d’avaluació respectant la normativa bàsica estatal (Lomloe), amb la finalitat de facilitar l’avaluació al professorat, l’enteniment a les famílies i als alumnes. Així es proposa 3 avaluacions, que serà qualitativa a Primària i quantitativa a Secundària, facilitant la tasca via Gestib i retornant el paper de l’autonomia pedagògica als docents. En aquest sentit, els centres podran triar si aplicar l’avaluació simplificada (per decisió del claustre), o bé, avaluant amb la ponderació dels criteris.

Com que s'han recollit i valorat les al·legacions presentades, on la resolució presentada recupera les competències del professorat referents a l’avaluació i es permet aplicar de manera voluntària, retornant a la nota numèrica reclamada per la part social, hem acceptat la proposta sempre que els serveis jurídics de la Conselleria validin que no hi ha cap incompliment de la normativa bàsica estatal.

Des d’ANPE ens hem interessat per com s’hauria d’aplicar aquest esborrany als ensenyaments de règim especial, com el Conservatori o l’EOI, on ens responen que ho tindran en compte per tal de donar resposta.

En darrer lloc, el Conseller incorpora un punt urgent a l’ordre del dia, amb l’acord de tots els presents, per abonar la Carrera Professional d’ofici, aquest mes de setembre i agilitzar el pagament per tothom que compleixi el primer sexenni.

 

Al torn obert de paraules, s’han plantejat diferents aspectes:

  • S’emetrà un BOIB amb el llistat d’aspirants definitius seleccionat pel procés d’estabilització, que inclouran els 60 readjudicats, on s’estipularà un termini per acreditar el certificat mèdic i el dictamen de discapacitat, si escau. Aquests s’hauran d’incorporar a la plaça readjudicada de manera immediata o en un màxim de 2-3 dies, on s’estan oferint primer les places buides (V, TP o Sc) i, en segon lloc, les ocupades per un interí, amb la finalitat d’evitar desplaçaments.
  • S’informa sobre el proper concurs de trasllats, que avui han iniciat unes reunions a Madrid, per després convocar-nos en una futura Mesa específica.
  • Es planteja la preocupació per la nova PBAU per tal de clarificar allò que s’ha de treballar des dels Instituts per afrontar aquestes proves, anunciant que ens emplaçaran més endavant per tractar aquest tema.
  • Aquest curs escolar es tornaran a revisar els currículums autonòmics de totes les etapes educatives.
  • Finalment, ens informen que es trauran noves convocatòries de professorat expert i especialista per tal de cobrir algunes places d’FP i altres matèries, on podran participar-hi aspirants que no compleixin els requisits de titulació.

 

aportacions-i-indicacions-presentades-per-anpe