Tràmit previ a la presa de possessió


03 Ago, 2023

TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ

Recordau que del 16 al 31 d'agost haureu de fer aquesta gestió.

On puc trobar el tràmit?
Al portal del docent interí > utilitats.

Qui ha de fer aquest TPPP?

  • Funcionaris de carrera sense destinació definitiva (expectativa i concurs de mèrits).
  • Funcionaris de carrera en comissió de serveis.
  • Funcionaris en pràctiques.
  • Interins que mantenen la plaça  del curs 22-23.

Els nous interins que vagin agafant substitucions a partir del setembre, també l'hauran de fer.