ANPE considera encertat treballar en una línia per reduir la burocràcia que sofreixen els docents


24 Jul, 2023

ANPE CONSIDERA ENCERTAT TREBALLAR EN UNA LÍNIA PER REDUIR LA BUROCRÀCIA QUE SOFREIXEN ELS DOCENTS

  • La LOMLOE és d'obligat compliment, però a Balears ens vàrem anticipar a una nova avaluació, que ha saturat el professorat.
  • Ni docents, ni pares, ni alumnes, entenien el resultat obtingut en cada matèria, on s'assignaven colors en comptes de notes.
  • Consideram important escoltar el professorat i resoldre els problemes reals que tenen a les aules.


Després de rebre la notícia en la qual el Govern acaba de fer marxa enrere als criteris d'avaluació LOMLOE, retornant a les notes numèriques, des del sindicat ANPE consideram necessari continuar treballant per a reduir l'excés de burocràcia que afronten els docents a les aules.

Molts companys ens relataven a final de curs, com els claustres valoraven una quantitat enorme de criteris generals a correcuita per introduir aquestes ponderacions en un ordinador que modificava la dada numèrica per una altra qualitativa, en un codi de colors.

Segons el president d’ANPE a Balears, Víctor Villatoro: “Aquesta simplificació de l'avaluació i el retorn a les notes numèriques, respon a una de les demandes sindicals per a reduir la burocràcia que afronten els docents a l'aula, la qual cosa ajudarà a minvar les tasques administratives i a entendre millor les notes”. Encara així, recalca Villatoro, “falten mesures per a evitar el disgust, i l'esgotament que sofreix el professorat, generat per la pandèmia, per la implantació anticipada de la LOMLOE, la formació digital, les situacions d'aprenentatge, el marcatge horari, el DUA i altres exigències implementades”.

A més, en la reunió bilateral mantinguda ahir amb el Conseller d'Educació, li vàrem reclamar no sols minvar la burocràcia, sinó que també cumplir amb els acords signats, resoldre les dificultats generades per la insularitat i tenir una legislatura tranquil·la, mentre es recupera la il·lusió del professorat.

Accedeix a les notícies: