Aclariments pel cobrament de l'atur dels interins cessats


30 Jun, 2023

ACLARIMENTS PEL COBRAMENT DE L’ATUR DELS INTERINS CESSATS

Des d'Anpe hem elaborat unes senzilles instruccions per cobrar l’atur.

Recordau que aquells interins que heu finalitzat el contracte cobrareu una liquidació que inclou el període de vacances no disfrutades (2,5 dies de vacances x mes treballat), i serà el SOIB qui vos indicarà a partir de quina data podeu gaudir de la prestació social.

Així doncs, tots els interins que vulguin sol·licitar l’atur han de seguir aquestes passes:

1. S’ha de demanar el CERTIFICAT D’EMPRESA, al portal del personal, per això heu de:

a)   Entrar al vostre portal del personal,

b)   Anar a documents,

c)    Sol·licitud de documents

d)   Seleccionar certificat d’empresa per l’atur

e)   Tramitar la sol·licitud

2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL·LICITUD heu d’anar a:

a)   Consulta

b)   Estat sol·licituds

c)    Comprovau que a “estat” posi "enviat al SOIB"

3. Per demanar la prestació heu de demanar dues cites:

3.1.  SOIB a cita prèvia. És obligatori estar apuntat com a demandant d’ocupació

3.2.  SEPE: es fa a través d’una de les següents opcions:

Cita prèvia online

Formulari pre-sol·licitud 

*Es pot demanar cita però no s’ha d’acudir a les oficines, els gestors del SEPE es posaran en contacte amb vosaltres el més aviat possible.

Disposau de 15 dies hàbil per demanar la prestació un cop s'hagi finalitzat el període de vacances no gaudides. Un cop passats aquests dies, no perdreu el dret a cobrar l'atur, però us restaran de la durada del subsidi els dies compresos entre la data en què s'hagués iniciat si ho haguessiu demanat dins el període d'aquests 15 dies i la data en què se hagi presentat la sol·licitud.

 

Si voleu calcular la prestació que us correspon ho podeu amb el "Programa d'autocàlcul de prestacions d'atur" del SEPE.