ANPE assisteix a opositors i tribunals en una doble jornada avaluativa en totes les illes


26 Jun, 2023

ANPE ASSISTEIX A OPOSITORS I TRIBUNALS EN UNA DOBLE JORNADA AVALUATIVA EN TOTES LES ILLES

Davant la celebració de les oposicions docents a Balears, ANPE ha desplegat un dispositiu de voluntaris per atendre els 6000 opositors i membres de tribunal convocats a les proves selectives, tant en les ja realitzades diumenge passat com en les d'avui dia 25 de juny.

Aquest concurs oposició ha afectat finalment a 2000 aspirants (800 del procés no eliminatori i 1200 de l’eliminatori) així com a 550 membres de tribunal, en edificis i instituts de les diferents illes.

Per tal de donar suport als participants que varen romandre tot el dia en la Universitat, per la consecució de les proves convocades el mateix diumenge, un dispositiu de col·laboradors d’ANPE es va desplegar per repartir aigua, fruita i “panades”, ja que bars i restaurants estaven tancats per ser festiu. A les illes d’Eivissa i Menorca també es va dur endavant aquesta acció per donar suport a tots els companys.

En aquest sentit, vàrem posar en marxa un dispositiu de 40 col·laboradors, que han subministrat 3000 panades, 5000 aigües i 3000 plàtans, amb la finalitat de donar energies als participants. També s'han repartit màscares higièniques FFP2 (per si algun presentava símptomes gripals) i 5.000 bolígrafs, per a recanvi dels aspirants.

Volem posar de manifest, que aquesta iniciativa neix de l'acció social del sindicat, on volem recordar que ANPE no rep cap subvenció, a excepció de la recent ajuda al lloguer atorgada a tots els sindicats, de la qual ens vam abstenir.

Des del sindicat, hem lamentat que les dues proves se celebrin el mateix dia, ja que el fet ideal hagués estat convocar primer el tema teòric i un altre dia el pràctic, i donar descans als desgastats opositors en una calorosa jornada. Per això, ens hem centrat a donar subministraments i suport informatiu als participants, recomanant als aspirants que respectin les indicacions dels tribunals i que siguin puntuals en les proves.