Videotutorial concurs de mèrits: tràmit de renúncies


01 Jun, 2023

VIDEOTUTORIAL CONCURS DE MÈRITS: TRÀMIT DE RENÚNCIES

Des d'Anpe hem elaborat aquest videotutorial on explicam passa a passa com s'ha de fer el tràmit de renúncies. Per visualitzar el vídeo clicau damunt la imatge. 

IMPORTANT!

Adjudicats a més d'una especialitat del mateix cos:

  • Heu d'acceptar només una de les especialitats seleccionades.
  • Si no es fa el tràmit de renúncia, s'assignarà d'ofici l'especialitat amb major puntuació o major experiència a la pública.
  • Com que no hi haurà comunicació entre les CCAA, és important que si acceptau o renunciau a una/diverses especialitats a altres comunitats diferents a Balears, heu de fer els tràmits corresponents que s'hagin habilitat en aquell territori.
publicacio_llista_prov_aspirants_seleccionats_cat.