Dates previstes del CGT


16 Feb, 2023

DATES PREVISTES DEL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CGT:

  • Cos de mestres: 3 de març 2023.
  • Altres cossos: 24 de febrer 2023.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CGT:

  • Cos de mestres: 10 de maig 2023.
  • Altres cossos: 4 de maig 2023.

Recordau que a la MESA SECTORIAL hem aprovat una plantilla incrementada en 997 noves places, perquè els funcionaris de carrera puguin millorar la seva mobilitat.

Més endavant informarem de com sol·licitar una comissió de serveis si es compleixen amb els requisits, que serà previsiblement, al mes d'abril-maig.