Resum Mesa Sectorial dilluns 16 de gener


16 Gen, 2023

RESUM MESA SECTORIAL DILLUNS 16 DE GENER

1) A primera hora s’ha constituït la mesa sectorial amb els nous representants legítims triats a les darreres eleccions sindicals. Aquesta Mesa es configura amb els sindicats que han assolit el 10% de representació en delegats al conjunt de les Illes Balears, a excepció d’una organització que l’inclouen per una normativa estatal.

2) Una vegada aprovada l’acta, hem tractat l’Esborrany de convocatòria del procediment perquè els PTFP s'integrin en el cos de secundària. Ens expliquen que a partir d’ara les especialitats singulars (0598) i la resta de les especialitats del cos 0591, seran a extingir i ja no tindran quota. Aquells que compleixin amb els requisits migraran al cos 0590 al seu mateix centre, sense haver de concursar. Així, proposen un procediment amb dues vies:

- L’Annex 1, per la integració immediata.

- L’Annex 2, amb un procediment obert posterior fins al 2026.

- Finalment, l’Annex 3, contempla les especialitats que per demanar la integració del cos de professors d’ensenyament secundari, i l’Annex 4, amb les especialitats del cos a extingir de PFTP que es consideraran com a especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari.

 

En relació a l’Annex 1, pel professorat que reuneixi els requisits i condicions per integrar-se en el cos de professors d'ensenyament secundari.

  •  Requisits i condicions:

- Ser funcionari de carrera d’alguna especialitat dels annexos 3 i 4, tenir destinació definitiva o en expectativa a les balears, estar en situació de servei actiu/serveis especials/excedència.

- Posseir o tenir expedida, abans de finalitzar el termini, la titulació de grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura. O bé, disposar de la titulació equivalent (diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica).

  • Sol·licituds: tràmit telemàtic amb @Clave, DNI electrònic o Certificat digital.
  • Termini de presentació: s’iniciarà el dia 27 de gener a les 10:00h i finalitzarà el dia 24 de febrer de 2023 a les 10:00h.
  • Documentació complementària: Còpia del títol al·legat amb la data d’expedició o certificació acadèmica oficial amb el justificant acreditatiu del pagament.
  • Procediment d’instrucció: La DG de Personal Docent comprovarà les dades i publicarà la llista provisional de persones integrades, on revisades les reclamacions, es dictarà i publicarà la resolució definitiva abans de sis mesos (màxim juliol).
  • Efectes de la resolució d'integració:

- Funcionaris ingressats al cos d’PTFP amb anterioritat al 19 de gener de 2021, produiran dels efectes retroactius des del 19 de gener del 2021 si complien amb les condicions i requisits, i si no, a partir de la data de sol·licitud d'expedició dels títols acadèmics.

- Funcionaris ingressats al cos d’PTFP amb posterioritat al 19 de gener de 2021, la data d’integració serà la corresponent a la que figuri en el seu nomenament en el cos a extingir d’PTFP.

  • Professorat amb més d'una especialitat: mantindrà l'atribució docent com a professor d'ensenyament secundari en aquelles especialitats de les quals sigui titular.

 

Pel que fa a l’Annex 2, pels qui encara no complien amb els requisits i condicions, es disposarà d’un termini de presentació obert que començarà de l’1 de setembre de 2023 i finalitzarà el 19 de gener de 2026, on els efectes corresponents es produiran des de la data de presentació de la sol·licitud.

 

Pel que fa a les intervencions d’ANPE hem demanat:

- Quan es produirà els efectes econòmics de la integració? Ens responen que es preveuen pel mes d’abril-maig i afectarà uns 300 docents. I si algú ha complit un trienni des del 19 de gener del 2021 com A2 li pagaran i permutaran els efectes retroactius d’aquest trienni com A1.

- Què passa amb els funcionaris en pràctiques i els interins? Ens informen que els funcionaris en pràctiques no poden participar en la integració (ho hauran de fer posteriorment amb l’annex 2) i que els interins ja podran accedir a places de secundària a partir del setembre si tenen la titulació que ho permeti.

- Què passa amb els aprovats per concurs-oposició a FP que han participat en el concurs de mèrits? Per aquells funcionaris que participin al concurs de mèrits per l’especialitat homòloga es preveu anul·lar d’ofici aquest procediment (per aquest motiu heu de reclamar que se vos retorni la quota d’inscripció), però en el cas que un funcionari que hagi participat al concurs de mèrits a una altra especialitat, desisteix de la consolidació quan participi en la integració, però, si vol continuar amb el concurs de mèrits ha d’anar alerta perquè perdria la seva destinació definitiva i no produirà efectes retroactius. Per això és recomanable la integració abans que la consolidació, ja que amb la primera no perds la teva destinació definitiva, quedes al centre on estàs i gaudeixes dels efectes retroactius, però amb la consolidació per concurs de mèrits (si és el cas) perdràs la teva destinació definitiva actual.

- Es crearà la figura del professor especialista? Des del Ministeri s’està treballant amb la figura dels “experts”, ja que la Conselleria no pot contractar més professorat especialista per normativa estatal.

- Què passarà amb els interins d’FP que han assolit una vacant? Al mes de juliol es desenvoluparà la normativa adient.

- Com es preveu tractar les hores dels certificats professionals pel curs vinent? En principi es mantindran aquestes hores de quota perquè segueixi com enguany.

 

3) Al punt de torns i preguntes, ens mostra’m favorables a la integració immediata del professorat d’FP, però també s’hauria d’equiparar als mestres i altres docents al cos A1 el més aviat possible. Finalment, hem demanat un calendari per tractar les properes reunions i la proposta de millora sociolaboral que va plantejar el Conseller.