El servei del defensor del professor d'ANPE presenta un decàleg de convivència


20 Oct, 2022

EL SERVEI DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR D'ANPE PRESENTA UN DECÀLEG DE CONVIVÈNCIA

En pro d'una adequada salut emocional i un bon rendiment professional, el Defensor del Professor d'ANPE presenta aquest decàleg de convivència amb pautes clares i senzilles perquè l'ambient de treball en els centres educatius sigui el millor possible.

Des del servei del Defensor del Professor d'ANPE, seguim compromesos amb continuar treballant en suport als docents, i per a això, veiem indispensable que hi hagi un bon ambient de treball entre companys/es en les quals el respecte, la tolerància i l'empatia siguin les bases en les quals se suporta les relacions entre els membres del claustre i tota la comunitat educativa. ANPE llança aquesta nova campanya, en la qual amb 10 indicacions intenta millorar el dia a dia dels docents i evitar que s'arribi a situacions d'estrès que perjudiquin negativament el quefer diari dels professionals de l'ensenyament.

ANPE i el servei del Defensor del Professor sempre compromesos amb donar suport i assessorament als docents, així com la seva intenció de millorar la seva consideració social, fer arribar a l'opinió pública el dia a dia dels centres educatius i posar a l'Educació, i als seus professionals, en el lloc que realment es mereixen.

anpe-baleares_cartel-decalogo-convivencia