Normes procedimentals del concurs de trasllats 2022/2023


02 Sep, 2022

NORMES PROCEDIMENTALS DEL CONCURS DE TRASLLATS 2022/2023

Normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2022/2023, per a personal funcionari dels Cossos docents. El termini de presentació d'instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats d'àmbit estatal per al curs 2022/2023 serà del 17 d'octubre al 7 de novembre 2022, ambdós inclosos.