Requeriment d'esmenes de les sol·licituds d'inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat


08 Sep, 2021

REQUERIMENT D'ESMENES DE LES SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
Aquelles persones que hagin de realitzar un requeriment d'esmena hauran obligatòriament de fer arribar al Servei de Formació Homologada i Capacitació la documentació requerida.
  • Les instruccions a seguir són:
  1. No s’ha de presentar cap altra documentació excepte la referida a les esmenes requerides.
  2. Per a fer-ho, s’ha d’adjuntar un únic fitxer zip que inclogui la documentació sol·licitada amb un pdf diferent per a cada esmena. Cada pdf es titularà amb el format següent: Títol activitat formativa_esmena Exemple: latencioaladiversitataeso_esmena
  • Les esmenes s’hauran de fer arribar mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

Accediu a la notícia completa aquí.