Anpe reclama mantenir les mesures de prevenció anteriors a l'escola


04 Sep, 2021

ANPE RECLAMA MANTENIR LES MESURES DE PREVENCIÓ ANTERIORS A L'ESCOLA

  • A la reunió amb el conseller d’Educació vàrem destacar positivament que es mantingui al professorat contractat i la cobertura de totes les substitucions (amb més de 3000) per no deixar cap alumne sense el seu mestre. 
  • Ens hem queixat del caràcter informatiu d'aquestes Meses, ja que són àmbits de negociació de la part social que aquest govern incompleix de manera habitual.

 Des d’ANPE hem reclamat que es tingui en compte:

  • La contractació de docents extres i el manteniment de la distància de seguretat d'1,5 m com mesura de prevenció inicial.
  • Aclarir quina part dels 13500 milions destinats a educació correspon a balears.
  • Establir criteris homogenis de promoció i titulació de l’alumnat amb matèries suspeses.
  • Adequació dels espais, les ràtios, els docents i les mesures preventives a cada centre.
  • Repartir el material higiènic i sanitari abans d’iniciar les classes.
  • Mantenir la partida extra destinada a les substitucions per no deixar cap aula desatesa.
  • Reducció lectiva com a València, amb 18/23 hores lectives per professors i mestres. 
  • Reconeixement del plus de la insularitat pels docents.
premsa-4.9.21