Seccions bilingües d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental i la Xina. Admesos i exclosos


01 Jul, 2021

SECCIONS BILINGÜES D'ESPANYOL EN CENTRES EDUCATIUS D'EUROPA CENTRAL, ORIENTAL I XINA. ADMESOS I EXCLOSOS

En virtut de l'apartat 9 de la convocatòria, es publica en l'apartat "Tramitació " la relació de sol·licitants admesos i exclosos del procés, amb especificació de les causes que motiven la seva exclusió.

Accediu a tota la informació aquí.