Suïssa. Places de mestres a Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles


10 Jun, 2021

SUÏSSA: PLACES DE DOCENTS A LES AGRUPACIONS DE LLENGUA I CULTURA ESPANYOLA

Procés selectiu, mitjançant concurs oposició pel sistema d'accés lliure. Concurs previ i eliminatori, per a cobrir 6 places de personal laboral fix en les Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles dependents de la Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Suïssa, amb la categoria de mestre/a.

Més informació aquí.