Interins a l'exterior: Marroc


25 Maig, 2021

PROFESSORS INTERINS A L'EXTERIOR: MARROC 2021-2022 

Llistes d'admesos amb barem provisional. Examinades i resoltes les reclamacions, es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos, per cos i especialitat, dels aspirants a cobrir llocs en règim d'interinitat dels centres docents al Marroc, que pots consultar aquí.