Instruccions per a l'admissió i matrícula als cicles formatius de FP


24 Maig, 2021

INSTRUCCIONS PER A L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS CICLES FORMATIUS DE FP

Aquestes instruccions concreten el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió i la matrícula als cicles formatius de formació professional bàsica (FPB), de grau mitjà (GM) i de grau superior (GS) de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir, durant el curs 2021-2022.

Tota la informació aquí.