Contractació extraordinària de personal docent 20-21 (Crides web) > Convocatòria 20 de maig. (Pamplona)


20 Maig, 2021

PAMPLONA: CONTRACTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PERSONAL DOCENT (Crides web) > Convocatòria 20 de maig.

Publicat una nova crida web de contractació extraordinària de personal docent del present curs. Poden participar tant les persones que estan en llistes d'interins vigents, com les que no estan en elles.
El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 20 de maig a les 14.00 hores fins al dia 21 de maig a les 08.30 hores.

Tota la informació a la web d'Anpe Nacional