Publicació de la plantilla de respostes corregides d'Assessors tècnics en l'exterior


19 Maig, 2021

PUBLICACIÓ DE LA PLANTILLA DE RESPOSTES CORREGIDES D'ASSESSORS TÈCNICS A L'EXTERIOR 

Revisades les reclamacions rebudes al qüestionari proposat en la primera part de la fase específica establerta, la Comissió de Selecció per a la provisió de llocs d'assessors tècnics a l'exterior ha resolt:

  1. Anul·lar les preguntes 20, 30, 32 i reserva 2 del qüestionari.
  2. Procedir a la qualificació de les preguntes de reserva 1 i 3.
  3. Considerar un total de 39 preguntes en el qüestionari.
  4. Ordenar la publicació de la plantilla de respostes corregida conforme al que es disposa en aquesta resolució en la pàgina web del concurs d'assessors tècnics:
    PLANTILLA DE RESPOSTES CORREGIDA