Dates previstes: provisió de llocs de treball a l'exterior


12 Abr, 2021

DATES PREVISTES EN ELS CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE DOCENT I ASSESSORS TÈCNICS A L'EXTERIOR

La realització de la fase específica del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de personal docent es realitzarà el dia 8 de maig, començant la crida dels aspirants a partir de les 14 hores, sempre que l'evolució del coronavirus COVID19 i les recomanacions sanitàries així ho permetin. Les proves es realitzaran a la Facultat de Dret i la Facultat de Ciències Biològiques ambdues de la UCM.

La realització de la fase específica del concurs de mèrits per a la provisió de llocs d'assessors tècnics en l'exterior es realitzarà el dia 9 de maig, començant la crida dels aspirants a partir de les 14 hores, sempre que l'evolució del coronavirus COVID19 i les recomanacions sanitàries així ho permetin. Les proves es realitzaran a la Facultat de Dret de la UCM.

Amb una antelació mínima de 10 dies naturals es farà pública la distribució d'aspirants a les aules en les facultats, així com en les seus que s'hagin determinat en les Conselleries, l'hora de començament de la prova, les instruccions per a la seva realització i el protocol COVID que cal seguir.

Accediu a tota la informació aquí.