Pagament del 2% dels triennis endarrerits


22 Feb, 2021

PAGAMENT DEL 2% DELS TRIENNIS ENDARRERITS

Al llarg del 2020, hem cobrat la nòmina amb la taula salarial del 2019. El sou base s’ha pujat i el complement de comunitat autònoma s’ha minoritzat.

Això vol dir, que queda pendent l’actualització dels triennis, amb la qual cosa, la Conselleria d’Educació ha d’abonar la pujada del 2% dels triennis endarrerits al llarg del 2020. Aquesta quantia oscil·la entre 9 i 11 € per trienni, segons sigueu del cos A2 o A1, respectivament.

Per aquest motiu, hem demanat a Educació i ens han comunicat que estan treballant en aquest tema i faran l’ingrés corresponent el més aviat possible.