Taula de pensions 2021


29 Gen, 2021

JUBILACIONS 2021 PELS DOCENTS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Pels funcionaris de carrera aprovats abans de 2011 es prorroga que us pugueu jubilar amb 60 anys i 30 de serveis, amb una petita pèrdua retributiva, ja que pertanyen a MUFACE, encara que també poden canviar-se a la SS mantenint la cotització per les classes passives. La pensió màxima s’assoleix amb 32 anys pe grup A1 i amb 35 anys pel grup A2, amb una retribució de 2707,05€ i 2392,76€ respectivament.

D’altra banda, els funcionaris de carrera aprovats amb posterioritat del 2011 paguen dues quotes: una de seguretat social i una altra de Muface, per això es descompten de la nòmina ambdós conceptes, i també els permet canviar d’entitat cada 6 mesos. Aquests funcionaris de carrera i els funcionaris interins, cotitzen per la seguretat social, és a dir, es jubilen pel règim de l’INSS, de la següent manera:

  • Pel qui han cotitzat més de 37 anys i 3 mesos: es poden jubilar a partir dels 65 anys.
  • Pel qui han cotitzat menys de 37 anys i 3 mesos: es poden jubilar a partir dels 66 anys.

La jubilació anticipada es pot demanar 2 anys abans si heu complit 35 anys cotitzats. En aquest cas, depenent del cas es perd entre un 6,5-8% x any de jubilació anticipada. Enguany pel càlcul de la jubilació es té en compte els darrers 24 anys cotitzats.

Si voleu calcular la vostra simulació de pensió podeu introducir les vostres dades aquí.

*Cal recordar que la pensió ha pujat el gener de 2021 un 0,9%

Podeu consultar la taula al document adjunt.

Accediu a la notícia de Conselleria aquí.

taula-de-pensions-2021