Anpe denuncia la falta de diàleg i negociació en l'aprovació de la LOMLOE


04 Nov, 2020

ANPE DENUNCIA LA FALTA DE DIÀLEG I NEGOCIACIÓ, I OBSERVA AMB PREOCUPACIÓ LA DERIVA QUE ESTÀ PRENENT LA LOMLOE

El Govern vol accelerar els terminis per a aconseguir l'aprovació de la LOMLOE al més aviat possible. Des que el mes de març el Consell de Ministres donés llum verda al seu projecte de nova llei educativa, amb una tramitació d'urgència, ha vetat en tot moment, la participació a la comunitat educativa.

A la urgència i a la falta de diàleg en la tramitació de la llei, cal afegir la gran preocupació i incertesa que genera l'adopció de mesures que aprofundeixen cada vegada més en el desvertebrament educatiu:

  • Com, per exemple, la devaluació dels títols que com a conseqüència immediata rebaixa el mèrit. L'RD-Llei 31/2020 pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària, recull explícitament que la promoció i titulació no quedarà supeditada a l'existència de matèries suspeses.
  • I, d'altra banda, la regulació dels criteris de promoció i titulació es trasllada la responsabilitat de modificar-los a les comunitats autònomes i en última instància als centres i equips docents. Això produeix una vulneració del principi d'igualtat d'oportunitats de l'alumnat que, en funció del seu lloc de residència, podrà comptar amb condicions diferents de promoció i titulació. Aquesta decisió agreujaria la bretxa ja existent entre les Comunitats Autònomes.
  • En la mateixa línia es troba la pèrdua dels continguts comuns que aprimen el currículum bàsic i comú que correspon a l'estat. En el tràmit parlamentari es pretén fins i tot modificar i donar més competències a les comunitats autònomes, fins i tot en algunes esmenes es planteja rebaixar al 50% la competència de l'estat en fixar el currículum bàsic i l'altre 50% a les autonomies.
  • I finalment, l'esmena pactada en la qual el castellà deixa de ser llengua vehicular en tota Espanya, quan tenim comunitats autònomes amb diferents llengües oficials on ambdues amb de conviure en igualtat.

Aquest projecte de llei que naixeria sense consens, sense diàleg i sense negociació prèvia amb la comunitat educativa i amb els seus legítims representants.