CGT d'àmbit estatal: normes aplicables


09 Oct, 2020

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS D'ÀMBIT ESTATAL, CONVOCAT DURANT EL CURS 2020/2021

Orden EFP/942/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, convocats durant el curs 2020/2021, per a personal funcionari dels Cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  • El termini de presentació d'instàncies serà des del 5 al 26 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.
  • Recordau que el CGT enguany és estatal.
  • Molts dels opositors que varen aprovar al primer procés selectiu massiu podran concursar a altres CA.

Accediu al BOE aquí.

boe-a-2020-12028