Funcionaris amb les pràctiques suspeses o ajornades al curs 20/21


24 Sep, 2020

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES QUE VAN AJORNAR/SUSPENDRE LA FASE DE PRÀCTIQUES EL CURS PASSAT I L'HAN DE FER ARA

S'ha publicat al BOIB la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat i als quals s’ha concedit l’ajornament de la fase de pràctiques o han de repetir-la.

Recordau que la durada mínima de les pràctiques ha de ser de 5 mesos des del dia que us incorporau al centre, i només en casos excepcionals (supòsits relacionats amb els permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes, en les situacions de risc durant l'embaràs o d'embaràs de risc i en casos de força major degudament acreditats) la durada de la fase de pràctiques serà de mínim 3 mesos.

Les tasques que heu de fer durant les pràctiques per tal de superar-les són:

- Les activitats docents pròpies del vostre lloc de feina
- Portfoli
- Una activitat de formació de mínim 20h (del CEP) i que finalitzi abans de dia 31 de maig del 2021.

Podeu consultar tots els detalls al BOIB o descarregant l'arxiu adjunt.
 

practiques