Publicades les instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació


24 Sep, 2020

REGULACIÓ DEL TRASLLAT DELS FUNCIONARIS I DELS INTERINS DESPLAÇATS PER CAUSA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

S’ha publicat la Resolució que regula aquesta situació, on l’interí desplaçat tindrà preferència en l'adjudicació de vacants sobrevingudes i/o substitucions a partir del següent procediment, ordinari i extraordinari, d'adjudicació de substitucions.

L’interí podrà participar, amb preferència, sense estar obligat, en tots els procediments ordinaris de substitucions i seleccionar totes les places a què pugui optar, fins que se li adjudiqui una vacant o substitució, tot i que el cessament d'aquest interí estarà vinculat a la plaça original, des de la qual ha estat traslladat i no a la data de finalització de contracte de la plaça nova que hagi obtingut.

La Conselleria ens confirma que l’interí serà cessat i haurà de triar una plaça al procés següent, i que mentre es recol•loca a l’interí, aquest no puntuarà ni cobrarà. Tampoc es garanteix que se li adjudiqui una plaça vacant.  Per aquesta raó, ses d’ANPE ens mostram contraris a la mesura i exigim que es mantengui la puntuació i cobrament per tot el curs escolar.

Us informam de les posibles casuístiques que es recullen en el cas d’un trasllat pel SPRL, que són:

  • Funcionari de carrera que desplaça un interí.
  • Funcionari en comissió de serveis que desplaça un interí.
  • Funcionari en pràctiques que desplaça un interí.
  • Funcionari interí substitut que cobreix un interí que està de baixa, i és desplaçat a un altre lloc. En aquest darrer cas, l’interí substitut anirà al següent tràmit d’adjudicacions amb preferència, serà adjudicat, però aquest cessarà quan s’incorpori l’interí titular a la plaça de la qual prové desplaçat.

​Accediu al BOIB clicant aquí o descarregant l'arxiu adjunt.

 

trasllatssprl