Anpe qüestiona a educació per modificar instrucciones a només 3 dies lectiu de l'inici de curs


06 Sep, 2020

ANPE QÜESTIONA A EDUCACIÓ PER MODIFICAR INSTRUCCIONS A NOMÉS 3 DIES LECTIUS DE L'INICI DE CURS


A tan sols 3 dies lectius de l'inici de curs, la Conselleria d'educació publica instruccions per a l'organització dels centres educatius, sense deixar temps suficient ni instruccions clares.
A més, el document tampoc recull la recomanació sanitària de realitzar PCR per als docents i test de saliva per als alumnes abans d'iniciar el curs, ni establir una prequarentena prèvia per al professorat que hagi estat fora de la Comunitat Autònoma aquest passat mes d'agost.

Una altra deficiència important, ha estat el rebuig a la implantació de l’infermer@ escolar, figura reclamada des dels sindicats professionals ANPE-SATSE fa anys, i que ara es deriven les tasques sanitàries al coordinador COVID i l'equip directiu, burocratitzant més les tasques en els centres i sotmetent a una càrrega de treball molt gran als professors per a poder iniciar el curs en només uns dies.

El més significatiu del document és la seva ambigüitat permanent en la seva redacció, amb la falta d'unes instruccions clares i precises, ja que trobem manques organitzatives i acadèmiques on no s'ha planificat com dur a terme el reforç dels continguts afectats pel confinament passat, ni tampoc establir que continguts seran els bàsics per a cada matèria i curs.

Com a novetat, es permet als CEIPS el caràcter semipresencial, derivant la responsabilitat a la inspecció educativa, a l'equip directiu i amb el consentiment de les famílies. També s'evidencia la falta de previsió del nou escenari, com la falta d'espais, on les aules modulars no estaran a punt finals del mes d'octubre o com la falta de professorat, com ocorre amb l'agrupació d'alumnes de diferent nivell en alguns CEIPS.

S'estableix una ràtio “fantasma” entorn de 20 alumnes, gens clarificadora, així com permet la semipresencialitat en dies alterns, la qual cosa suposa una pèrdua de continguts del currículum, especialment afectats per a matèries com a música, educació física o tecnologia entre altres. Sorprèn la incoherència de permetre reunions de fins a 50 assistents, mentre no es permeten reunions de més de 10 persones al carrer (fins i tot es estan plantejant reduir-les encara més davant la creixent onada vírica). Ni tampoc s'entén com els alumnes guarden la distància de seguretat en les activitats extraescolars, en el menjador i a les aules, mentre que vénen en un transport escolar tan sols amb mascareta i assignats en un mateix seient, sense mantenir cap separació entre ells.

Publicació al BOIB: "Modificació de les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament".

PREMSA 1

PREMSA 2

PREMSA 3 

PREMSA 4
 

boib
p2
p3
p4