Mesa Sectorial del 3 de juliol del 2020


03 Jul, 2020

calendari-adjudicacions-estiu-2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 3 DE JULIOL


Avui dijous dia 3 de juliol, hem tingut una mesa sectorial on hem tractat el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
  2. Proposta de convocatòria per cobrir llocs de feina a la inspecció educativa.
  3. Informació sobre el calendari d’adjudicacions.
  4. Torn obert de paraules.

Prèviament ens informen que avui, dia 3 de juliol, finalitza el tràmit per reclamar les taxes de les oposicions de 2020, per aquells que vulguin desistir, ja que dia 24 de juny no s’ha contemplat com inhàbil.

1. Al primer punt s’han aprovades totes les actes.

2. Al segon punt, referent a la proposta de convocatòria de comissions de servei per la Inspecció Educativa, es convoca només 1 plaça per la jubilació d’un inspector, ara, perquè així el nou inspector comenci pel setembre. La presentació de sol·licituds seria telemàtica, presentant la sol·licituds, l’autovaloració de mèrits i el projecte, com un sol fitxer. Sortirà la Resolució la setmana vinent, per començar dia 8 de juliol tot aquest procediment (amb 10 dies hàbils per elaborar tots els documents que es demanen). Les persones interessades, tindran disponible la publicació mitjançant un enllaç a la web del DIE. 

Les reclamacions també es farien mitjançant tràmit telemàtic. El projecte ha d’incloure la Resolució del 27/02/2020 on es modifiquen una sèrie de pautes sobre l’actuació dels centres en aquesta situació de confinament. El dia 22 es penjaria l’adjudicació provisional, on les entrevistes es farien a finals de juliol. 

Hem demanat que la provisió d’inspectors accidentals es faci mitjançant els procediments anteriors, que ja varen ser negociats amb els sindicats. L’Administració ens ha respost que sí, que així es farà. En aquest cas, ens sembla correcte i donam el vist i plau. 

Aquesta CS és per 1 any, prorrogable per un any més, amb informe positiu del cap de departament. 

3. Al tercer punt, la directora general de personal docent, ens ha explicat el calendari previst d’adjudicacions pel proper curs, i així poder planificar els processos. 

- Per una banda, pel que fa als funcionaris suprimits, desplaçats, en expectativa i reingressats, sortirà el llistat el dia 13 de juliol per fer la selecció de places del 14 al 16 de juliol. Així dia 20 de juliol tindrem la llista definitiva d’adjudicació dels funcionaris, i es podran, posteriorment, passar al tràmit d’interins les places netejades.

- D’altra banda, pel que fa als funcionaris interins: Ens informen que el calendari s’ha vist alterat per la necessitat d’incloure la formació permanent. Sortirà la llista provisional dia 6 de juliol (amb 7 dies naturals per reclamar) amb la puntuació d’experiència docent, mèrits per titulacions, etc..., però sense incloure els cursets de formació, que s’afegirien a un termini posterior. Aquest mateix dia sortirà la llista dels interins tutoritzats. 

D’aquesta manera, el dia 19 de juliol, es carregarà informàticament la quota de professorat, ja que pareix, que si s’afegeix més professorat, seria al mes de setembre. Així, dia 20 de juliol, tindrem una llista definitiva sense els mèrits de formació, i un altra llista provisional amb les mèrits de formació per una altra banda. A continuació es farà el sorteig de places pels docents amb una discapacitat, el dia 23 de juliol, i després, del 24 al 28 de juliol, la tria de places dels aspirants a una plaça d’interinitat. La llista definitiva d’interins amb tota la baremació sortirà el 10 d’agost, i també el resultat de les places adjudicades als interins. Finalment, després d’un dia de reclamació, sortirà el llistat definitiu de les places adjudicades perquè els interins adjudicats puguin tenir temps de cercar un lloguer a l’illa adjudicada.

*Es publicarà un BOIB el dissabte o dimarts, explicant el necessari per subsanar i esmenar la formació.

Finalitzada la intervenció, volem posar en coneixement a la DG de Primera Infància, que el personal pel departament de formació és insuficient, ja que s’han de baremar a més de 10.000 funcionaris de carrera, 3600 funcionaris interins i un llistat d’aspirants a interinitats que s’aproxima a un col·lectiu de 13000 docents, a més de demanar, per properes convocatòries, per tal de poder baremar a tothom en temps i forma. 

Des del departament de formació ens informen, que el tràmit de reconeixement formatiu actual, entregant el certificat, la memòria i un informe, i, la pròrroga del tràmit d’interins, no ha ajudat a tancar la baremació amb temps suficient. Així, exigim simplificar els requeriments de reconeixements i més personal per dotar el departament de formació.

4. Finalment, al torn obert de paraula, hem demanat la necessitat d’incrementar la quota de professorat, estudiar la possibilitat d’incorporar la figura de la infermera escolar a tots els centres, que al setembre estigui tot el material d’higiene necessari als centres, advertir de la nostra preocupació pel nombrós professorat de risc i que se’ns informi de com està la quota actualment als centres, ja que els nostres estudis confirmen una retallada major a secundària que a primària. Pel que fa als docents, traslladam al Conseller, perquè Balears és l’única que encara no ha cobrat l’increment del 2% per tots els funcionaris de carrera i funcionaris interins, quan la resta de CA tenen ja fórmules escalonades de pagament.

Pel que fa a la propera Mesa Sectorial d’interins, per dijous de la setmana vinent, demanarem que s’incorpori la puntuació per formació quan es tanqui la propera convocatòria, que els interins puguin triar les places de manera voluntària i que s’estudiï la possibilitat de puntuar un mes als interins substituts que cobrin la indemnització.